Ing.

Josef Kotlík

CSc.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9434
kotlik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Kotlík, CSc.

Projekty

  • 2017

    Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
    Detail

  • 2016

    Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
    Detail

  • 2015

    Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
    Detail

  • 2014

    Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
    Detail

  • 2013

    Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
    Detail

  • 2012

    Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
    Detail

  • 2011

    Tvorba multimediálních textů předmětu Chemie ovzduší, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
    Detail

    Inovace předmětu Technologie obnovitelných zdrojů energie, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
    Detail

  • 2007

    Zavedení předmětu Chemie ovzduší, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
    Detail

  • 2006

    Inovace trenérsko-metodických praxí studentů oboru Tělesná výchova a sport, zahájení: 02.01.2006, ukončení: 31.12.2006
    Detail

    Vizualizace solárních energetických systémů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
    Detail

    Tvorba multimediálních textů předmětu Technologie ochrany ovzduší, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
    Detail

  • 2005

    Inovace předmětu Technologie ochrany ovzduší, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
    Detail

  • 2004

    Počítačem řízené solární systémy, zahájení: 23.01.2004, ukončení: 23.12.2004
    Detail