doc. Ing. arch.

Josef Kiszka

FA, UN – vedoucí

+420 54114 6700
kiszka@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Josef Kiszka

Publikace

  • 2014

    KISZKA, J. Industrial Notes. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s, 2014. 148 s. ISBN: 978-80-87955-00-0.
    Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.