doc. Ing. arch.

Josef Hrabec

CSc.

FA – externí pedagog

+420 54114 6681

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.

Publikace

 • 2020

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ADAMEC, E.; MOGGERT, M.; RYŠKOVÁ, M. Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 100 s. ISBN: 978-80-214-5850-5.
  Detail

  HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. 118 s. ISBN: 978-80-214-5841-3.
  Detail

 • 2019

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

 • 2017

  HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5568-9.
  Detail

 • 2016

  BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). Brno: VUT v Brně, 2016. 218 s. ISBN: 978-80-214-5329-6.
  Detail

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5327-2.
  Detail

 • 2012

  HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449-0436.
  Detail

 • 2011

  HRABEC, J. Výzkum lidové architektury. In Výzkum lidové architektury - archívní podoba a současný stav. Brno: 2011. s. 6-10. ISBN: 978-80-214-4171-2.
  Detail

  HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; KORČÁKOVÁ, A. Výzkum lidové architektury - archívní podoba a stávající stav. Brno: FA VUT, 2011. s. 1-156.
  Detail

 • 2010

  HRUBÝ, J.; HRABEC, J. Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. In Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. 0. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 2-28. ISBN: 978-80-214-4172-9.
  Detail

 • 2007

  HRABEC, J. Regenerace historických měst v ČR po roce 1989. In Mogilevo, Bělorusko: 2007.
  Detail

  HRABEC, J. Hrad Cimburk 1996 - 2006. Brno: 2007. s. 2-84.
  Detail

 • 2006

  HRABEC, J. Řecké památky 2004. Brána památek, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 22-23. ISSN: 1214- 4320.
  Detail

  HRABEC, J. Současná památková péče v ČR. In Katánie, Sicílie: 2006.
  Detail

 • 2005

  HRABEC, J. Katechismus památkové péče. Brána památek, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 26 ( s.)ISSN: 1214- 4320.
  Detail

  HRABEC, J. Zámek ve Stránecké Zhoři. Brána památek, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 10 ( s.)ISSN: 1214- 4320.
  Detail

 • 2004

  HRABEC, J. Chraňme, co nám patří. Brána památek, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 19 ( s.)ISSN: 1214- 4320.
  Detail | WWW

  HRABEC, J. Památkové objekty a handicap. In Architektúra bez bariér. Bratislava: Road Bratislava, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-88999-25- 1.
  Detail

 • 2002

  VAVERKA, J., CHYBÍK, J., ŠINDLAR, J., HRABEC, J., ŽABIČKOVÁ, I., ŠTIKAR, J., ŽALMANOVÁ, P. Moderní sakrální stavby. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí. Brno: FA VUT v Brně, 2002. 50 s.
  Detail

  a kol. Vědecká konference doktorandů. Sborníky konference doktorandů. Sborníky konference doktorandů. Brno: FA VUT Brno, 2002. 166 s. ISBN: 80-214-2146- 0.
  Detail

  HRABEC, J. Kaple na hradech. In Moderní sakrální stavby. Brno: 2002. s. 26 ( s.)
  Detail

 • 2001

  HRABEC, J. Kulturní památky a architektonické bariéry. 2001.
  Detail

  HRABEC, J.; DÝR, P. a kol. V. vědecká konference doktorandů. In V. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2001. s. 1-129. ISBN: 80-214-1890- 7.
  Detail

 • 1997

  HRABEC, J. Poznámka k architektonické kritice v oblasti památkové péče. In Hrady a tvrze. Ústí nad Orlicí: Referát kultury, mládeže a tělovýchovy a OM Vysoké mýto, 1997. s. 31 ( s.)
  Detail

 • 1994

  HRABEC, J. Transfer sochy sv. Jana Nepomuckého a úprava zeleně. 1994.
  Detail

  HRABEC, J. Recenze sborníku sympozia "Zlínský funkcionalismus". 1994, roč. II, č. 3, s. 2 ( s.)
  Detail

 • 1992

  HRABEC, J. Zachráníme Cimburk?. 1992, roč. 1992, č. 3, s. 2 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.