Ing.

Josef Bednář

Ph.D.

FSI – proděkan pro bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost

+420 54114 2550
bednar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

0AIAplikované inženýrství
Česky, zimní, FSI, ÚM
6BBakalářský projekt
Česky, letní, FSI
9EMMEmpirické modely
Česky, zimní, FSI, ÚM
9PLEPlánování experimentu
Česky, letní, FSI, ÚM
6ASeminář k bakalářské práci
Česky, letní, FSI
SSJ-ASpolehlivost a jakost
Anglicky, zimní, FSI, ÚM
SSJSpolehlivost a jakost
Česky, zimní, FSI, ÚM
PSTStatistické metody ve strojírenství
Česky, letní, FSI, ÚM
PST-KStatistické metody ve strojírenství
Česky, letní, FSI, ÚM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020

Vyučované předměty

XAPAplikovaná statistika a plánování experimentu
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚM
XAP-KAplikovaná statistika a plánování experimentu
Konzultace, Česky, zimní, FSI, ÚM
CM-KMatematika III-B
Konzultace, Česky, zimní, FSI, ÚM
CMMatematika III-B
Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚM
4MMatematika IV
Přednáška, Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚM
9PLEPlánování experimentu
Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚM
SSJSpolehlivost a jakost
Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou, Česky, zimní, FSI, ÚM
SSJ-ASpolehlivost a jakost
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Anglicky, zimní, FSI, ÚM
PSTStatistické metody ve strojírenství
Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FSI, ÚM
PST-KStatistické metody ve strojírenství
Konzultace, Česky, letní, FSI, ÚM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020