Ing.

Josef Bednář

Ph.D.

FSI – proděkan pro bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost

+420 54114 2550
bednar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

    Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.