Ing.

Josef Bednář

Ph.D.

FSI – proděkan pro bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost

+420 54114 2550
bednar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Moderní metody aplikované matematiky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TJ02000311, Vývoj energeticky úsporného a výkonného generátoru pro elektroerozivní hloubičku, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.03.2021
  Detail

  QK1920344, Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Zhodnocení znečištění vodního ekosystému léčivy nejčastěji aplikovanými v České republice., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2005

  Popis a výpočet spolehlivosti technických systémů s vágními parametry pomocí fuzzy pravděpodobnosti Yagerova typu, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail