Ing.

Jitka Zouharová

CESA, EPO – tajemník vysokoškolského ústavu

+420 54114 2282
Jitka.Zouharova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jitka Zouharová

Publikace

 • 2007

  ZOUHAROVÁ, J.; KOTKOVÁ, E. Benchmarking a jeho procesy. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J.; KOTKOVÁ, E. Reforma veřejných financí a finanční leasing. In MendelNet 2007: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 95-102. ISBN: 978-80-903966-6- 1.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Trendy zdaňování v Evropské unii. In Brno: Sting spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-80-86342-71- 9.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Jaké změny veřejných financí nás čekají v příštím roce?. In V. International Scientific Conference - Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 120-125. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Nová koncepce zdanění příjmů a majetku a její aktuální vývoj. In MEKON 2007: Sborník abstraktů příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN: 978-80-248-1324- 0.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J.; KOTKOVÁ, E. Trendy zdaňování v Evropské unii. In MendelNet 2007: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Petr Novák - GIMLI, 2007. ISBN: 978-80-903966-6- 1.
  Detail

  ČECHOVÁ, E.; ZOUHAROVÁ, J. Benchmarking a jeho procesy. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 2007. s. 123 ( s.)ISBN: 978-80-7318-529- 9.
  Detail

 • 2006

  ZOUHAROVÁ, J. Nová koncepce zdanění příjmů a majetku. In MendelNet 2006: Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. Brno: Alfa Publishing, s.r.o., 2006. ISBN: 80-86851-62- 1.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Nová koncepce zdanění příjmů a majetku. In Brno: Akademie STING, 2006. ISBN: 978-80-86342-06- 1.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Chystá se zcela nový zákon o daních z příjmů?. In Brno: Fakulta podnikatelská, 2006. ISBN: 80-214-3323- X.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Stav podnikatelského prostředí v ČR a jeho možné zlepšení. In IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 799-808. ISBN: 80-7041-164- 3.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Changes after the entry of the Czech Republic into the European Union from the view of small and medium enterprises. In IV. International Scientific Conference: Management, economics and business developemtn in the new european conditions. Rozdrojovice: Akademické nakladetelství CERM, 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Aktuální změny v oblasti daní od roku 2006. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské konference. Zlín: UTB Zlín, 2006. ISBN: 80-7318-384- 6.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Uplynulý rok z pohledu malého a středního podnikání. In MEKON 2006 - Sborník příspěvků. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN: 80-248-1013- 1.
  Detail

 • 2005

  ZOUHAROVÁ, J. Interní normy ztratného. In MendelNet 2005: Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2005. ISBN: 80-7302-107- 2.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. Evropská charta pro malé podniky a její vývoj. In Doktorandský workshop. Brno: FP VUT v Brně, 2005. ISBN: 80-214-3080- X.
  Detail

  ZOUHAROVÁ, J. DPH nejen v EU. In Brno: Sting spol. s.r.o., 2005. s. 87-91. ISBN: 80-86342-50- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.