Ing.

Jitka Vojáčková

FEKT, UEEN

vojackova@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jitka Vojáčková

Publikace

 • VOJÁČKOVÁ, J. Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2016. Česká nukleární společnost, ISBN: 978-80-02-02770-6978.
  Detail

 • 2019

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; GAGINYAN, S.; SUK, L. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018. 2019. s. 1-24.
  Detail

 • 2018

  VOJÁČKOVÁ, J.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; HERALECKÝ, P. VALIDATION STUDY OF FUEL ASSEMBLY MODEL OF VVER 1000 REACTOR BY TRITON. PHYSOR 2018: Reactor Physics Paving the Way Towards More Efficient Systems. 1. American Nuclear Society, 2018. s. 400-405. ISBN: 978-0-89448-762-2.
  Detail

 • 2017

  VOJÁČKOVÁ, J.; KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M. Dílčí výzkumná zpráva o materiálech vhodných pro detekci neutronů. 2017. s. 1-31.
  Detail

  VOJÁČKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, F.; KATOVSKÝ, K. Safety analyses of reactor VVER 1000. Energy Procedia, 2017, č. 127, s. 352-359. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, F.; VOJÁČKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K. PARCS/TRACE Coupled Neutronics Thermal- hydraulic Calculation of the L335 Benchmark. In XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists. 1. Dubna: Publishing Department Joint Institute for Nuclear Research, 2017. s. 128-131. ISBN: 978-5-9530-0416- 9.
  Detail | WWW

 • 2016

  NOVOTNÝ, F.; MATĚJKOVÁ, J. Bezpečnostní analýza reaktoru VVER 1000. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2015. Praha: Česká nukleární společnosti, o. s, 2016. s. 157-162. ISBN: 978-80-02-02647- 1.
  Detail

  VARMUŽA, J.; VOJÁČKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M.; SVOBODA, J.; NOVOTNÝ, F. Nuclear Education Programme Development as the Response to the NPP Personnel Retirement. Warsaw: European Nuclear Society, 2016. s. 317-322.
  Detail

  NOVOTNÝ, F.; MATĚJKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K. Nuclear Data Generation Sensitivity Analysis for VVER Reactor Dynamic Benchmark. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 586-591. ISBN: 978-1-5090-0907- 7.
  Detail

 • 2015

  MATĚJKOVÁ, J. Simulation of rod ejection accident by PARCS code. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 2015. s. 626-629. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

 • 2014

  MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. Nuclear Espana, 2014, roč. 41, č. 356, s. 53-54. ISSN: 1137- 2885.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; MATĚJKOVÁ, J. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF NANOTUBES UTILIZATION AS A NUCLEAR FUEL MATRIX ADDITIVE. In Proccedings on 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE 22). 2014. s. 354-363. ISBN: 978-0-7918-4594- 3.
  Detail

  MATĚJKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, F. Safety Analyses with NRC Codes. In Low emission technologies conference. 1. Praha: Česká technika, 2014. s. 30-37. ISBN: 978-80-01-05665- 3.
  Detail

  MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. In UP TO THE CHALLENGE - IYNC2014, July 6th - 12th 2014, Burgos, Spain: TECHNICAL TRACK PROCEEDINGS. IYNC, 2014. s. 331-332.
  Detail

 • 2013

  MATĚJKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, F. Jaderná bezpečnost v proměnách. In 6. VÝROČNÍ KONFERENCE O JADERNÉ ENERGETICE. 2013. s. 30-30. ISBN: 978-80-260-5428- 3.
  Detail

 • 2012

  MATĚJKOVÁ, J.; SUK, L.; HNILIČKOVÁ, V.; ŠVIHEL, M.; NOVOTNÝ, F. Malé jaderné zdroje, jejich vývoj a možnost uplatnění – šance pro teplárenství. In ENKO 2012. Praha: JMM consulting, 2012. s. 1-59. ISBN: 978-80-260-2221- 3.
  Detail

  MATĚJKOVÁ, J.; SUK, L.; HAVLÍN, J.; ŽIVNÝ, A. VÝVOJ A MOŽNÉ APLIKACE MALÝCH A STŘEDNÍCH REAKTORŮ – 5. GENERACE SE HLÁSÍ O SLOVO. In NERS 2012. Praha: jmm consulting, 2012. s. 1-51. ISBN: 978-80-260-3495- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.