Mgr.

Jiří Vítovec

Ph.D.

FEKT, UMAT – odborný asistent

+420 54114 6056
vitovec@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D.

Životopis

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

19

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

20