Ing.

Jiří Tůma

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVS – odborný asistent

+420 54114 3419
tuma.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008 Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; obor Strojní inženýrství
 • 2010, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 2017 Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrstv

Přehled zaměstnání

 • 2009-2015 IMI Norgren – konstruktér jednoúčelových zařízení pro výrobu
 • 2011-2013 NETME Centre – technicko-hospodářský pracovník
 • 2014-dnes ÚVSSR – odbor elektrotechniky – asistent

Pedagogická činnost

 • 6SR - Stavba výrobních strojů a robotů
 • 6EE - Elektrotechnika a elektronika
 • CEL - Elektrotechnika a elektronika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Energetická náročnost obráběcích strojů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2013 TU Chemnitz

Spolupráce s průmyslem

 • 2017 - Terno colour - Konstrukce plnícího zařízení pro barvy
 • 2016 - Xride group - Konstrukce pásového podvozku
 • 2012-2016 GDP Koral - Konstrukce jednoúčelových zařízení a přípravků pro výrobu kompozitů

Klíčová slova

 • Obráběcí stroje
 • Energetická účinnost
 • Jednoúčelová zařízení

Projekty

 • FSI-S-11-5 Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů
 • FSI-J-11-16 Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů
 • FSI-J-12-9 Moderní přítupy v řešení robotických aplikací
 • FSI-J-13-1937 Posuzování vlivů konstrukčních principů při stavbě obráběcích strojů a jejich dopadů na životní prostředí
 • FSI-S-14-2401 Green production – production machines and equipments
 • FV 14-35 Posuzování vlivu energetických opatření na spolehlivost výrobních strojů
 • FR-TI3/655 Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů