Ing.

Jiří Tůma

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVS – odborný asistent

+420 54114 3419
tuma.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Posuzování vlivu energetických opatření na spolehlivost výrobních strojů, zahájení: 03.04.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Posuzování vlivů konstrukčních principů při stavbě obráběcích strojů a jejich dopadů na životní prostředí , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Moderní přítupy v řešení robotických aplikací , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail