Ing.

Jiří Švec

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9442
svec@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Švec, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

MCO_PTM1_PPraktikum z preparačních a testovacích metod I
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
MCO_PTM2_PPraktikum z preparačních a testovacích metod II
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020