Ing.

Jiří Švec

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9442
svec@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Švec, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠVEC, J.: Plynotěsná míchačka; Plynotěsná průplachová míchačka. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.