prof. RNDr. Ing.

Jiří Šťastný

CSc.

FSI, ÚAI OAI – profesor

+420 54114 3341
stastny@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.