Ing.

Jiří Škorpík

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – odborný asistent

+420 54114 2589
skorpik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  DUFEK, Z.; BENEŠ, P.; POSPÍŠIL, J.; ŠKORPÍK, J.; ŽIVEC, V.; MARTINKA, M. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2019, 2019. 88 s. ISBN: 978-80-7623-016-3.
  Detail

 • 2011

  ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J. Vývoj malého pístového parního motoru. Energetika, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 110-112. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

 • 2007

  ŠKORPÍK, J. The Regenerated Heat Quantity at Isothermal Model of Stirling Engine. In The 13th International Stirling Engine Conference. Tokyo: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2007. s. 136-138.
  Detail

  FIEDLER, J.; ŠKORPÍK, J. Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti tepláren. Brno: FSI, VUT Brno, 2007. s. 1-14.
  Detail

 • 2005

  ŠKORPÍK, J. Principy domácí kogenerace. In Energetické stroje 2005. Plzeň: 2005.
  Detail

  ŠKORPÍK, J. Technologie pro kogeneraci v domácnostech. Energetika, 2005, ISSN: 0375- 8842.
  Detail

 • 2003

  KADRNOŽKA, J., ŠKORPÍK, J. Mikrokogenerace na bázi Stirlingova motoru. 2003, roč. 2003, č. 6, s. 5 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.