prof. RNDr.

Jiří Petráček

Dr.

FSI, ÚFI OOPM – profesor

+420 54114 2764
petracek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika pevných látek
 • 1996, Dr., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2005, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2011, prof., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1988, asistent, TESLA Brno
 • 1988-1994, odborný pracovník, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 1994-2005, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2005-2011, docent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2011-dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Přednášky a cvičení v předmětech Fyzika I (2F), Fyzika II (3F), Fyzika (BF-K), Vybrané kapitoly z fyziky I (0KF) a Vybrané kapitoly z fyziky B (0FB)
 • Přednáška a cvičení předmětu Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)
 • Cvičení předmětu Elektrodynamika a speciální teorie relativity (TDE)
 • Přednáška a cvičení předmětu Optoelektronika a integrovaná optika (TOI)

Vědeckovýzkumná činnost

 • modelování fotonických prvků
 • nelineární optika

Projekty

 • Moderní metody analýzy optických vlnovodných struktur, (1998-2001), GAČR: grant 02/98/P285.
 • Efficient methods for analysis and design of photonic devices, (1999-2002), MŠMT ČR: grant OC 268.20. Součást evropského projektu COST 268, Wavelength scale photonics components for telecommunications.
 • Modelling of optical properties of photonic crystals, (2003-2007), MŠMT ČR: grant OC P11.002. Součást evropského projektu COST P11, Physics of linear, nonlinear and active photonic crystals.
 • Fyzika a pokročilé simulace fotonických a plazmonických struktur, (2010-2013), GAČR: grant GAP205/10/0046
 • Simulation of advanced photonic waveguide structures using eigenmode expansion techniques, (2014-2016), MŠMT ČR: grant LD14008. Součást evropského projektu COST MP1204, TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

230