Ing.

Jiří Pěcha

FEKT, UEEN

+420 54114 6245
pecha@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Pěcha

Výuka

Vyučované předměty

BPC-PSDProjektování silových a datových rozvodů
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UEEN

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020