Ing.

Jiří Pěcha

FEKT – externí pedagog

pecha@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Pěcha

Publikace

 • 2019

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L. Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. 2019. s. 499-502. ISSN: 2694-7013.
  Detail | WWW

 • 2018

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P. Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

 • 2014

  PĚCHA, J.; MASTNÝ, P.; KUBÍN, D.; ŠKORVAN, O. Cooperation of Small Hydropower Plant with Wastewater Treatment Plant. In Proceedeindgs of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno university, 2014. s. 301-304. ISBN: 978-1-4799-3807- 0.
  Detail

 • 2013

  PĚCHA, J.; MASTNÝ, P.; PLOTĚNÝ, K. Efficient Operation Wastewater Treatment Plant and Increasing its Energy Self- sufficiency. In Recent Advances in Environmental Science. Energy, Environmental and Structural Engineering Series. Lemesos, Cyprus: WSEAS Press, 2013. s. 82-86. ISBN: 978-1-61804-167- 8.
  Detail

  PĚCHA, J.; MASTNÝ, P. Increasing Production of Biogas from Wastewater Treatment Plant in Cooperation with Heat Pump. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. s. 93-98. ISBN: 978-960-474-328- 5.
  Detail

 • 2012

  PĚCHA, J.; MATOUŠEK, A. Renewable energy sources and their impact on the prices of electricity. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. s. 661-664. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdroju energie na vývoj cen elektriny. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. s. 617-621. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdrojů energie na vývoj cen elektřiny. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 60-64. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.