Ing.

Jiří Mekyska

Ph.D.

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6962
mekyska@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Mekyska, Ph.D.

Projekty

 • 2018

  GA18-16835S, Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  VI20172020078, Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  NV16-30805A, Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  NT13499, Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vytvoření nových laboratorních úloh pro zpracování řeči v reálném čase, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail