doc. Ing.

Jiří Malášek

Ph.D.

FSI, ÚADI OTSS – docent

+420 54114 2428
malasek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981, Ing., Fakulta strojní, VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační, automatizační technika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2008, Doc.,  Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1981 - 1987, samostatný vývojový konstruktér, Přerovské strojírny
 • 1987 - 1991, vedoucí konstrukce, Výzkumný ústav měřicí techniky, Brno
 • 1991 - 1992, konstruktér, inženýrská kancelář firmy KOMET, Besigheim, Německo
 • 1992 - 2008, odborný asistent, Katedra stavebních a transportních strojů, FS, VUT v Brně, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, FSI,  VUT v Brně
 • 2008 - dosud, docent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Dopravní a manipulační zařízení, Bakalářský  projekt, Seminář k bakalářské práci
 • Magisterské studium: Transportní zařízení, Stroje pro výrobu stavebních materiálů, Technologie a stroje ve stavební výrobě, Technika snižování průmyslových škodlivin, Diplomový projekt, Seminář k diplomové práci
 • Vedení diplomových a bakalářských prací v oboru stavebních a dopravně manipulačních strojů
 • Školitel doktorského studia z oboru Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Automobilní a dopravní inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

 • Patent, MALÁŠEK, J.; VUT v Brně FSI: Volumenstromregler. Device for regulation of mass flow. 3124886, Munich, The Hague, Berlin, Vienna, Brussels (2017)
 • Patent, MALÁŠEK, J.; VUT v Brně FSI: Zařízení pro regulaci hmotnostního toku. 305753, Praha (2014)
 • Patent, MALÁŠEK, J.; VUT v Brně FSI: Ventilační zařízení. 305397, Praha (2014)   
 • Patent, MALÁŠEK, J.; VUT v Brně FSI: Větrná ventilační turbína. 305754, Praha (2014)
 • Užitný vzor, MALÁŠEK, J.; VUT v Brně FSI: Zařízení pro kreativní systém tvorby matematických popisů obecných procesů. 23722, Praha (2012)
 • Teoretická modelování dopravy, skladování, mísení a kompaktování nehomogenních materiálů.
 • Stavba měřících laboratorních zařízení za účelem ověřování platnosti teoretických modelů.
 • Stavba prototypů zařízení na základě tří podaných přihlášek vynálezů v oblasti energetických úspor při regulaci a nehomogenitách hmotnostních toků.
 • Verifikace funkce prototypů - výkonnost, spolehlivost, hmotnostní toky, termovize.

Univerzitní aktivity

 • 2004 - dosud, tajemník, Ústav dopravní techniky, FSI, VUT v Brně

Projekty

 • 2005 – 2010, Simulační modelování mechatronických soustav VZ MSM 0021630518, člen řešitelského týmu (D2)
 • 2015 - 2017, TA ČR GAMA, Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky. Hlavní řešitel DP.

Citace ostatní (bez autocitací)

11