Ing.

Jiří Majzner

Ph.D.

FEKT, UFYZ

+420 54114 6025
majzner@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Majzner, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Pokročilá charakterizace materiálů pro senzoriku a generátory elektrické energie , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  GA18-19104S, Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  TA04010312, Zlepšení povrchové kvality litých sochorů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  7AMB13PL032, Optimalizace detekce plynů u rezistivních senzorů a křemených mikrovážek na základě stochastických procesů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  TA02020998, Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/536, Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů , zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  GA102/07/0113, Diagnostika Schottkyho a studenoemisních katod pomocí elektronického šumu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2002

  Nízkošumový senzor akustické emise, zahájení: 15.04.2002
  Detail