doc. Ing.

Jiří Kučerík

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – ředitel ústavu

+420 54114 9340, +420 54114 9497
kucerik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  ŘEZÁČOVÁ, V.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; KUČERÍK, J. THE STUDY OF PHASE CHANGE MATERIALS BY DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY. In TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ 2019 - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. TAS. Brno: Česká společnost chemická, 2019. s. 136-141. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Small-sized platinum nanoparticles in soil organic matter: Influence on water holding capacity, evaporation and structural rigidity. Science of the Total Environment, 2019, č. 694, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar - Recovery Material from Pyrolysis of Sewage Sludge: A Review. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 5, s. 1-33. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  Jan David; Helena Doležalová Weissmannová; Zacharias Steinmetz; Lucie Kabelíková; Michael Scott Demyan; Jana Šimečková; DavidTokarski ;ChristianSiewert; Gabriele E.Schaumann; Jiří Kučerík. Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil. CHEMOSPHERE, 2019, roč. 225, č. 1, s. 810-819. ISSN: 0045-6535.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2019, roč. 159, č. 2019, s. 79-92. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J. The stability of water molecular bridges in ombrotrophic peatland soil. In Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Kyushu: Chikushi Campus of Kyushu University, 2019. s. 12-15. ISSN: 2434-1436.
  Detail | WWW

  ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KOMENDOVÁ, R.; NOVÁK, F.; REPKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Factors influencing structural heat-induced structural relaxation of dissolved organic matter. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, roč. 167, č. 1, s. 422-428. ISSN: 1090-2414.
  Detail | WWW

  PALUCHOVÁ, N.; FOJT, J.; KAMENÍKOVÁ, E.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PŘIKRYL, R.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J. Analýza biodegradabilních plastů v půdách. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 59-64. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  KAMENÍKOVÁ, E.; FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J.; KABELÍKOVÁ, L. Detekce mikroplastů PET v půdách za pomoci termogravimetrie. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 102-106. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; MOTLOCHOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, B. Stanovení biomikroplastů v půdě a čistírenském kalu pomocí evolved gas analysis. Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. Brno: 2019. s. 29-35. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. STABILITA VODNÍCH MOLEKULÁRNÍCH MŮSTKŮ V RAŠELINĚ. In XXVIII. Vedecké sympózium. Hrádok 2019. Košice 2019: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2019. s. 90-95. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  KABELÍKOVÁ, L.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KUČERÍK, J. DSC – jednoduchá a rychlá metoda pro identifikaci původu polyethylen tereftalátu?. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  OSTRÝ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CHARVÁT, P.; KUČERÍK, J. Možnosti využití biomateriálů pro akumulaci tepla. In TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ 2019 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. TAS. Brno: Česká společnost chemická, 2019. s. 130-135. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail | WWW

  Ondruch, P.; Kučerík, J.; Tunega, D.; Silva, N.J.; Aquinno, A.J.A.; Schaumann, G.E. Influence of water molecule bridges on sequestration of phenol in soil organic matter of sapric histosol. Environmental Chemistry, 2019, roč. 16, č. 7, s. 541-552. ISSN: 1449-8979.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  TOKARSKI, D. ;ŠIMEČKOVÁ; KUČERÍK, J.; KALBITZ, K; DEMYAN, M.S; MERBACH, I.; BARKUTSKY, D; RUEHLMAN, J.; SIEWERT, C. Detectability of degradable organic matter in agricultural soils by thermogravimetry. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2019, roč. 182, č. 5, s. 729-740. ISSN: 1436-8730.
  Detail | WWW

  KUČERÍK, J.; SVATOŇ, K.; MALÝ, S.; BRTNICKÝ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DEMYAN, M.S.; SIEWERT, C.; TOKARSKI, D. Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1351-0754.
  Detail | WWW

  KUČERÍK, J.; FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E. Výzkum biodegradability PHB v půdách. 2019. s. 1-3.
  Detail

  KUČERÍK, J.; FOJT, J.; KABELÍKOVÁ, L.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E.; BRTNICKÝ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DAVID, J. Use of thermogravimetry for qualitative and quantitative analysis of microplastics in soils. Book of abstracts of the 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. 2019. s. 153-153. ISBN: 978-3-940237-59-0.
  Detail

  CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; KUČERÍK, J.; VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Improved crystallinity of the asymmetrical diketopyrrolopyrrole derivatives by the adamantane substitution. DYES AND PIGMENTS, 2019, č. 175, s. 108141-108149. ISSN: 1873-3743.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. s. 1-20.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Influence of platinum nanoparticles on properties of water in soil organic matter. CATCAR28 & MoldTAC2 Book of Abstracts. CATCAR. Timisoara, Romania: Gutenberg Univers Arad, Romania, 2019. s. 25-25. ISBN: 978-606-675-208-4.
  Detail

  FOJT, J.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, B., MOTLOCHOVÁ, M. Determination of biomicroplastic contamination of soil and compost. Journal of bioremediation & biodegradation. 2019. s. 45-45. ISSN: 2155-6199.
  Detail

  CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KUČERÍK, J.; KRAJČOVIČ, J. Comprehensive Study of Novel Adamantane Asymmetrically-Substituted Diketopyrrolopyrrole Derivatives. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. s. 72-72. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  OSTRÝ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CHARVÁT, P.; KUČERÍK, J. Možnosti využití biomateriálů pro akumulaci tepla. In Sborník příspěvků termoanalytického semináře TAS 2019. Brno: Česká společnost chemická, 2019. s. 130-135. ISBN: 978-80-88307-03-7.
  Detail

 • 2018

  CHORAZY, T.; ŠIMEK, R.; NOVÁK, V.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva "Zpracování a analýzy čistírenských kalů". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Výzkumná skupina EGAR, 2018. s. 1-46.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; KUČERÍK, J. Partial phase change of latent heat storage materials - first results of application of differential scanning calorimetry. Book of Abstracts of ESTAC12. CEEC-TAC. Academica Greifswald Germany: CEEC-TAC, 2018. s. 196-196. ISBN: 978-3-940237-50-7.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako produkt mikrovlnné pyrolýzy čistírenských kalů. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 51-58. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  KABELÍKOVÁ, L.; KUČERÍK, J. Distinguishing the PET quality for its recycling. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 159-159. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  KUČERÍK, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Závěrečná zpráva - chemická analýza zahuštěného čistírenského kalu. Brno: 2018.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68., č. 1, s. 16-20. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  KUČERÍK, J.; FOJT, J. Biodegradace P3HB a PLA ve sladké a mořské vodě. 2018. s. 1-7.
  Detail

  KUČERÍK, J.; Tokarski, D.; Demyan, M.S.; Merbach, I.; Siewert, C. Linking soil organic matter thermal stability with contents of clay, bound water, organic carbon and nitrogen. GEODERMA, 2018, roč. 316, č. 1, s. 38-46. ISSN: 0016-7061.
  Detail

  Kučerík, J; Ondruch, P; Kunhi Mouvenchery, Y; Schaumann, GE. Formation of Water Molecule Bridges Governs Water Sorption Mechanisms in Soil Organic Matter. Langmuir, 2018, roč. 34, č. 1, s. 12174-12182. ISSN: 0743-7463.
  Detail | WWW

  Tokarski, D., Kučerík, J., Kalbitz, K., Demyan, M.S., Merbach, I., Barkutsky, D., Ruehlmann, J., Siewert, C. Contribution of organic amendments to soil organic matter detected by thermogravimetry. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2018, roč. 181, č. 5, s. 664-674. ISSN: 1436-8730.
  Detail

  David, J; Steinmetz, Z., Kučerík, J., Schaumann, G.E. Quantitative Analysis of Poly(ethylene terephthalate) Microplastics in Soil via Thermogravimetry-Mass Spectrometry. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, roč. 90, č. 15, s. 8793-8799. ISSN: 0003-2700.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar – recovery material from microwave pyrolysis of sewage sludge. Praha: ČSCHI, 2018. s. 1-9.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; BERKA, M.; KUČERÍK, J. Platinum nanoparticles in the environment and their impact on soil. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 38-38. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 31-40. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V. Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-26.
  Detail

  BULAVOVÁ, P.; KUČERÍK, J. Metoda pro určení objemu mikropórů pomocí techniky DSC. In Sborník příspěvků. Ostrava: Česká společnost chemická, 2017. s. 21-25. ISBN: 978-80-86238-71-1.
  Detail

  JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů. In Sborník. Bratislava: STUBA, 2017. s. 193-194. ISBN: 978-80-89579-77-2.
  Detail

  KUČERÍK, J.; FOJT, J.; SKOUMALOVÁ, M. Identifikace plastů k aditivaci. 2017.
  Detail

  KUČERÍK, J.; JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŽÍDEK, J. Water binding in biochars produced by using microwave pyrolysis of municipal sludge. In Book of abstracts. Kišiněv: CEEC-TAC, 2017. s. 62-62. ISBN: 978-3-940237-47-7.
  Detail

  KUČERÍK, J. Involvement of water in physicochemical aging of soil organic matter. In Book of abstracts. Budapest: AKCongress, 2017. s. 70-71. ISBN: 978-963-454-098-4.
  Detail

  Ondruch, P.; Kucerik, J.; Steinmetz, Z.; Schaumann, G.E. Influence of Organic Chemicals on Water Molecule Bridges in Soil Organic Matter of a Sapric Histosol. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2017, roč. 121, č. 12, s. 2367-2376. ISSN: 1089-5639.
  Detail

  KUČERÍK, J. Thermogravimetry. In Encyclopedia of Geochemistry. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-3-319-39193-9.
  Detail | WWW

  Ondruch, P; Jager, A.; Kucerik, J.; Bertmer, M.; Schaumann G.E. Influence of organic chemicals on aliphatic crystallites analyzed in whole soils. GEODERMA, 2017, roč. 291, č. 1, s. 40-46. ISSN: 0016-7061.
  Detail

 • 2016

  CIHLÁŘ, Z.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; KUČERÍK, J. Preparation and hydration characteristics of carbodiimide crosslinked lignite humic acids. GEODERMA, 2016, č. 274, s. 10-17. ISSN: 0016-7061.
  Detail | WWW

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; HUMPA, O.; KUČERÍK, J.; ŽÍDEK, J.; JANČÁŘ, J. Hydrolytic stability of end-linked hydrogels from PLGA-PEG-PLGA macromonomers terminated by alpha,omega-itaconyl groups. RSC Advances, 2016, roč. 6, č. 20, s. 16808-16816. ISSN: 2046-2069.
  Detail | WWW

 • 2014

  CIHLÁŘ, Z.; VOJTOVÁ, L.; CONTE, P.; NASIR, S.; KUČERÍK, J. Hydration and water holding properties of cross-linked lignite humic acids. GEODERMA, 2014, roč. 230-231, č. 1, s. 151-160. ISSN: 0016-7061.
  Detail | WWW

 • 2013

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Practical application of thermogravimetry in soil science. Part 1: Thermal and biological stability of soils from contrasting regions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, roč. 113, č. 3, s. 1103-1111. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

 • 2012

  ŠPÉROVÁ, M.; KUČERÍK, J.; NASADIL, P.; PRŮŠOVÁ, A. A hint on the correlation between cellulose fibers polymerization degree and their thermal and thermo- oxidative degradation. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 110, č. 1, s. 71-76. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Advanced applications of thermogravimetry in soil science. Osaka, Japan: 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC), 2012.
  Detail

  KUČERÍK, J.; DAVID, J.; WEITER, M.; VALA, M.; VYŇUCHAL, J.; OUZZANE, I.; SALYK, O. Stability and physical structure tests of piperidyl and morpholinyl derivatives of diphenyl-diketo-pyrrolopyrroles (DPP). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 108, č. 2, s. 467-473. ISSN: 1388- 6150.
  Detail | WWW

 • 2011

  DAVID, J.; WEITER, M.; VALA, M.; VYŇUCHAL, J.; KUČERÍK, J. Stability and structural aspects of diketopyrrolopyrrole pigment and its N- alkyl derivatives. DYES AND PIGMENTS, 2011, roč. 89, č. 1, s. 137-143. ISSN: 0143- 7208.
  Detail

  KUČERÍK, J.; PRŮŠOVÁ, A.; ROTARU, A; FLIMEL, K.; JANEČEK, J.; CONTE, P. DSC study on hyaluronan drying and hydration. Thermochimica Acta, 2011, roč. 523, č. 1- 2, s. 245-249. ISSN: 0040- 6031.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; DRASTÍK, M.; DAVID, J.; KUČERÍK, J. Surface and Solution Behavior of Surfactants Produced from Lignite Humic Acids. Fresenius Environmental Bulletin, 2011, roč. 20, č. 7a, s. 1764-1771. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  BAKAJOVÁ, B.; ILČIN, M.; HOLÁ, O.; KUČERÍK, J. Resistance of polyvinyl alcohol blends stabilized by sodium and ammonium salts of lignite humic acids against gamma- irradiation. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 2011, roč. 287, č. 2, s. 449-458. ISSN: 0236- 5731.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; GRASSAT, L.; KUČERÍK, J. Characterisation of fatty acids in humic acids extracted from physically modified south- moravian lignite. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2011. s. s894 (s894 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠPÉROVÁ, M.; WEITER, M.; KUČERÍK, J. The new materials for organic electronics and photovoltaics. Řecko: 2011.
  Detail

  ŠPÉROVÁ, M.; WEITER, M.; KUČERÍK, J.; ŠEDINA, M. The new materials for organic electronics and photovoltaics. Devět Skal: 2011.
  Detail | WWW

  ŠPÉROVÁ, M.; WEITER, M.; KUČERÍK, J. Optical and electrical properties of thin layers of humic substances. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2011. s. ss934 (s934 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  MLČOCH, T.; KUČERÍK, J. Hydration of carboxymethyl cellulose of different molecular weight studied by several DSC approaches. Chemické listy. 2011. s. s936 (s936 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Methodology for prediction of soil respiration by methods of thermal analysis. 2011.
  Detail

  GOJKOVIC, Ž.; OBRUČA, S.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J.; MÁROVÁ, I. Analysis of physico chemical properties of collagen isolated from different animal tissues. Chemické listy. Brno: 2011. s. 1012-1012. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Prediction of soil respiration by methods of thermal analysis. Landau, Germany: Institute of Environmental Science, University Koblenz- Landau, 2011. s. 66-66.
  Detail

  CIHLÁŘ, Z.; KUČERÍK, J. Chemical crosslinking of lignite humic acids. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. s. s905 (s905 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BAKAJOVÁ, B.; TOCHÁČEK, J.; BĚŤÁK, L.; KUČERÍK, J. Humic acids as the additives in polypropylene. Chemické listy. 2011. s. 923-923.
  Detail

  FLIMELOVÁ, M.; WEITER, M.; DAVID, J.; KUČERÍK, J. Thin layers of humic substances and lignosulfonates: towards organicbioelectronic devices. Řecko: 2011.
  Detail

 • 2010

  PRŮŠOVÁ, A.; ŠMEJKALOVÁ, D.; CHYTIL, M.; VELEBNÝ, V.; KUČERÍK, J. An alternative DSC approach to study hydration of hyaluronan. CARBOHYDRATE POLYMERS, 2010, roč. 82, č. 2, s. 498-503. ISSN: 0144- 8617.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; KUČERÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Development of novel environmental friendly polyurethane foams. Environmental Chemistry Letters, 2010, roč. 8, č. 4, s. 381-385. ISSN: 1610-3653.
  Detail

  GRASSET, L.; VLČKOVÁ, Z.; KUČERÍK, J.; AMBLÉS, A. Characterization of lignin monomers in low rank coal humic acids using the derivatization/ reductive cleavage method. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2010, roč. 41, č. 9, s. 905-909. ISSN: 0146- 6380.
  Detail

  ILČIN, M.; HOLÁ, O.; BAKAJOVÁ, B.; KUČERÍK, J. FT-IR study of gamma-radiation induced degradation of polyvinyl alcohol (PVA) and PVA/ humic acids blends. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 2010, roč. 283, č. 1, s. 9-13. ISSN: 0236- 5731.
  Detail

  SALYK, O.; KUČERÍK, J.; VYŇUCHAL, J. STUDY OF PYRIDYL DERIVATIVES OF DIKETO-PYRROLO- PYRROLES. F-pi-9 - th International Symposium on Functional pi- Electron Systems. Atlanta, USA: 2010.
  Detail

  DAVID, J.; KUČERÍK, J. Physical- Chemical Properties and Application Potential of Humates Prepared from Regenerated Lignites. Advances in natural organic matter and humic substances research 2008-2010 - XV Meeting of the International Humic Substances Society Proceedings vol. 3 http://digital.csic.es/handle/10261/ 26346. Sevilla & Puerto de la Cruz, Španělsko: International Humic Substances Society, Institutional Repository of Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2010. s. 262-265.
  Detail | WWW

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; HERMANOVÁ, S.; KUČERÍK, J.; JANČÁŘ, J. Functionalization Conditions of PLGA-PEG- PLGA Copolymer with Itaconic Anhydride. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 2010, roč. 295, č. 1, s. 119-124. ISSN: 1022- 1360.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; KUČERÍK, J.; MIKULCOVÁ, A.; DUROŇOVÁ, K.; VLČKOVÁ, Z. STUDY OF ANTIMUTAGENIC AND/ OR GENOTOXIC EFFECT OF PROCESSED HUMATES. Environmental Chemistry Letters, 2010, roč. 8, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1610- 3653.
  Detail

  LUŇÁK, S.; VYŇUCHAL, J.; HORÁČKOVÁ, P.; FRUMAROVÁ, B.; ŽÁK, Z.; KUČERÍK, J.; SALYK, O. Structure and Raman spectra of pyridyl substituted diketo-pyrrolo-pyrrole isomers and polymorphs. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2010, roč. 983, č. 1-3, s. 39-47. ISSN: 0022-2860.
  Detail

  CIHLÁŘ, Z.; DAVID, J.; KUČERÍK, J. Vývoj hydrogelů na bázi huminových kyselin. Chemické listy. Pardubice: Česká společnost chemická, 2010. s. 513-513. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  CIHLÁŘ, Z.; KUČERÍK, J. REGENERATED HUMIC ACIDS OBTAINED BY THE AIR OXIDATION OF SOUTH MORAVIAN LIGNITE. PART. 2. THERMOANALYTICAL CHARACTERIZATION OF PRODUCTS. Petroleum and Coal, 2010, roč. 52, č. 4, s. 49-55. ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  PRŮŠOVÁ, A.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. DEPASCUALE, C. ALONZO, G. Dynamics of water solutions of natural polysaccharides by fast field cycling nmr relaxometry. Geophysical Research Abstracts, 2010, roč. 12, č. 1, s. 3023-3028. ISSN: 1607-7962.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; BENITES, V.M.; RECH, I.; ROCHA DA SILVA, M.; POLIDORO, J.C.; DE CAMPOS, D.V.B. Production of Granulated Organomineral Fertilizer Using South Moravian Lignite. In Meeting the fertilizer demand on a changing globe: biofuels, climate change and contaminants. proceedings. Rumunsko: International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC), 2010. s. 634-641. ISBN: 978-973-27-2043- 1.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; DRASTÍK, M.; DAVID, J.; KUČERÍK, J. Surface and solution behavior of surfactants produced from humic acids. In Water and Wastewater Management. International Sustainable Water and Wastewater Management. Konya: USAYS, 2010. s. 290-300. ISBN: 978-605-389-037- 9.
  Detail

  PRŮŠOVÁ, A.; CONTE, P.; KUČERÍK, J.;ALONZO, G. Dynamics of hyaluronan aqueous solutions as assessed by fast field cycling NMR relaxometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, roč. 397, č. 7, s. 3023-3028. ISSN: 1618- 2642.
  Detail

 • 2009

  KUČERÍK, J. Humic substances - still a "Terra Incognita"?. Brno: Vutium, 2009. s. 1-25.
  Detail

  KUČERÍK, J.; DRASTÍK, M.; ZMEŠKAL, O.; ČTVRTNÍČKOVÁ, A. Ultrasonic Spectroscopy and Fractal Analysis in the Study on Progressive Aggregation of Humic Substances in Diluted Solutions. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2009, roč. 5, č. 11, s. 705-715. ISSN: 1790- 5079.
  Detail

  ČECHLOVSKÁ, H.; VÁLKOVÁ, D.; GRASSET, L.; FASUROVÁ, N.; KUČERÍK, J. Some remarks on the origin of lignite humic acids optical properties. Petroleum and Coal, 2009, roč. 51, č. 1, s. 33-44. ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  DRASTÍK, M.; ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; ZMEŠKAL, O.; KUČERÍK, J. Aggregation of humic an fulvic acids in diluted solutions. In ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS, DEVELOPMENT and LANDSCAPE ARCHITECTURE. Energy and Environmental Engineering Series. Řecko: WSEAS Press, 2009. s. 163-168. ISBN: 978-960-474-125-0.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; KUČERÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Development of novel environmentally friendly polyurethane foams. Environmental Chemistry Letters, 2009, roč. 8, č. 4, s. 381-385. ISSN: 1610-3653.
  Detail

  KUČERÍK, J.; ČECHLOVSKÁ, H.; BURSÁKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Lignite humic acids aggregates studied by high resolution ultrasonic spectroscopy. Thermodynamic stability and molecular feature. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, roč. 96, č. 2, s. 637-643. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  VLČKOVÁ, Z.; GRASSET, L.; ANTOŠOVÁ, B.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J. Lignite pre-treatment and its effect on bio- stimulative properties of respective lignite humic acids. SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2009, roč. 41, č. 9, s. 1894-1901. ISSN: 0038- 0717.
  Detail

  KUČERÍK, J.; DRASTÍK, M.; ZMEŠKAL, O.; ČTVRTNÍČKOVÁ, A. Ultrasonic Spectroscopy and Fractal Analysis in the Study on Progressive Aggregation of Humic Substances in Diluted Solutions - new. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2009, roč. 5, č. 11, s. 705-715. ISSN: 1790- 5079.
  Detail

  KUČERÍK, J.; KISLINGER, J.; MAJZLÍK, P.; PEKAŘ, M. Correlation of humic substances chemical properties and their thermo-oxidative degradation kinetics. Part 1. Arrhenius equation as the temperature function. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, roč. 98, č. 1, s. 207-214. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

 • 2008

  KUČERÍK, J.; CIHLÁŘ, Z.; VLČKOVÁ, Z.; DRASTÍK, M. Regenerated humic acids obtained by the air oxidation of South Moravian lignite. Part. 1. Production and characterization. Petroleum and Coal, 2008, roč. 50, č. 3, s. 49-55. ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  KUČERÍK, J.; BAKAJOVÁ, B.; PEKAŘ, M. Antioxidant effect of lignite humic acids and their salts on the thermo-oxidative stability/ degradation of polyvinyl alcohol blends. Environmental Chemistry Letters, 2008, roč. 6, č. 1, s. 241-245. ISSN: 1610- 3653.
  Detail

  KLUČÁKOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; PEKAŘ, M. Modelling of Complexation of Heavy Metals and Humic Acids with Utilization of High Resolution Ultrasound Spectroscopy. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. s1152 (s1153 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KLUČÁKOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; PEKAŘ, M.; VÁLKOVÁ, D. Behaviour of cupric ions in aqueous solutions studied by ultrasound spectroscopy. In VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Přírodovědecká Fakulta MU Brno, 2008. s. 50-51. ISBN: 978-80-210-4525- 5.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; DOMBEKOVÁ, J.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Synthesis, Characterization and Modification of PLGA- PEG Biocompatible Hydrogels. 8th World Biomaterials Congress 28 May - 1 June 2008 Amsterdam RAI The Netherlands Abstracts2View Abstracts on CD-ROM PC & Mac CD- ROM. Amsterdam: Abstracts2View - Marathon Multimedia, 2008. s. 1186-1186.
  Detail | WWW

  DRASTÍK, M.; ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J. Self- aggregation of Humic and Fulvic Acids Studied on IHSS Standards. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. 1072-1074. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KISLINGER, J.; NOVÁK, F.; KUČERÍK, J. Role of Aromaticity in Humic Substances Degradation Kintetics Using Non- Arrhenius Temperature Functions. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. 1086-1088. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; DRASTÍK, M.; VLČKOVÁ, Z.; KUČERÍK, J. Surface tension of regenerated humic acids. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. 1142-1143. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  BURSÁKOVÁ, P.; VLČKOVÁ, Z.; CIHLÁŘ, Z.; KUČERÍK, J. Hydration of regenerated humic substances. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. 1135-1136. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  BAKAJOVÁ, B.; VLČKOVÁ, Z.; KUČERÍK, J. Influence of regenerated humic acids on polyvinyl alcohol thermo- oxidative stability. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. 1130-1131. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PRŮŠOVÁ, A.; BURSÁKOVÁ, P.; KUČERÍK, J. Hydration of hyaluronan. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. 1109-1111. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; CHYTIL, M.; PEKAŘ, M.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Physico-Chemical Properties of Functionalized Temperature- Sensitive Biocompatible Block Copolymers. Chemické listy, 2008, roč. 105, č. 15, s. s1238 (s1240 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KLUČÁKOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; PEKAŘ, M. Modelling of Complexation of Heavy Metals and Humic Acids with Utilization of High Resolution Ultrasound Spectroscopy. 4th Meeting on Chemistry and Life. Book of Abstracts. Brno: 2008. s. 6. 34 (6.34 s.)ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

 • 2007

  KUČERÍK, J.; KISLINGER, J.; DRASTÍK, M.; MAJZLÍK, P. Correlation of degradation kinetics parameters of humic substances with their chemical properties. In Livro de resumos do VII EBSH. Florianopolic, Brazílie: Brazilian humic substances society, 2007. s. 6-6.
  Detail

  KUČERÍK, J.; ČECHLOVSKÁ, H.; PEKAŘ, M.; BURSÁKOVÁ, P. The changes in humate solutions induced by heat as studied by high resolution ultrasonic spectroscopy. In Proceedings. Sopron: Maďarská chemická společnost, 2007. s. 104-107.
  Detail

  KUČERÍK, J.; ŠMEJKALOVÁ, D.; ČECHLOVSKÁ, H.; PEKAŘ, M. New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: Application of high resolution ultrasonic spectroscopy. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2007, roč. 38, č. 1, s. 2098-2110. ISSN: 0146- 6380.
  Detail

  ČECHLOVSKÁ, H.; KISLINGER, J.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J. Kinetika degradace frakcí huminových kyselin ve vztahu k jejich biologické dostupnosti. In Sborník příspěvku. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 25-26. ISBN: 978-80-210-4235- 3.
  Detail

  VLČKOVÁ, Z.; ČECHLOVSKÁ, H.; ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J. Stability of hydration water in regenerated humic acids solutions. In Sborník příspěvku. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 129-130. ISBN: 978-80-210-4235- 3.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; KISLINGER, J.; KUČERÍK, J.; VRÁNOVÁ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. New Biomodified Flexible Polyurethane Foams: Comparative and Ecotoxicological Study. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. S, s. 43-44. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KISLINGER, J.; KUČERÍK, J. Relationship between soil respiration and kinetic parameters of thermo- oxidative degradation. In Livro de Resumos do VII EBSH. Florianopolis, Brazílie: Brazilian humic substances society, 2007. s. 5-5.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; KUČERÍK, J.; VRÁNOVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Study of new flexible polyurethane foams with biomass polyols. 1st Bratislava Young POlymer Scientists Workshop Book. 1. Bratislava, Slovensko: Slovak Academy of Sciences, 2007. s. 23-23. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

  ČECHLOVSKÁ, H.; PEKAŘ, M.; VLČKOVÁ, Z.; KUČERÍK, J. A comparative study on thermally induced aggregation behaviour of IHSS humic substances standards. In Livro de Resumos do VII EBSH. Florianopolis, Brazílie: Brazilian humic substances society, 2007. s. 37-37.
  Detail

  VÁLKOVÁ, D.; KISLINGER, J.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J. The kinetics of thermo- oxidative humic acids degradation studied by isoconversional methods. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, roč. 2007, č. 89, s. 957-964. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; DUROŇOVÁ, K.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; MIKULCOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L. ANALYSIS OF GENOTOXICITY OF BIOCOMPOSITE DEGRADATION PRODUCTS USING SACCHAROMYCES CEREVISIAE D7 TEST SYSTEM. Book of abstracts. Slovakia: SAS, 2007. s. 57-57. ISBN: 0-01-336483- 9.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; MAXOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. STUDY OF THERMAL STABILITY OF SOME VEGETABLE OILS. In proceedings. Trnava: UCM Trnava, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-89220-90- 8.
  Detail

  VLČKOVÁ, Z.; MAJZLÍK, P.; ANTOŠOVÁ, B.; KUČERÍK, J. Biological activity of regenerated and modified humic acids in the context of their physico- chemical properties. In Livro de Resumos do VII EBSH. Florianopolis, Brazílie: Brazilian humic substances society, 2007. s. 11-11.
  Detail

 • 2006

  KUČERÍK, J.; PEKAŘ, M.; KISLINGER, J. Stabilita a degradace huminových kyselin. Chemické listy. Ústí nad Labem: Česká splečnost chemická, 2006. s. 713-713. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KUČERÍK, J.; BAKAJOVÁ, B.; PEKAŘ, M. The antioxidant effect of lignite humic aicds and their salts on the thermo- oxidative stability of water soluble polymers. In The book of abstracts. Brno: 2006. s. 88-88. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  KUČERÍK, J.; KAMENÁŘOVÁ, D.; VÁLKOVÁ, D.; PEKAŘ, M.; KISLINGER, J. The role of various compounds in humic acids stability studied by TG and DTA. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, roč. 84, č. 3, s. 715-720. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  KUČERÍK, J.; KISLINGER, J.; PEKAŘ, M. Stabilita huminových kyselin. In Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 64-65. ISBN: 80-210-3943- 4.
  Detail

  BENEŠOVÁ, K.; PEKAŘ, M.; LAPČÍK, L.; KUČERÍK, J. Stability evaluation of n- alkyl hyaluronic acid derivates by DSC and TG measurement. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, roč. 83, č. 2, s. 341-348. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  KUBEŠOVÁ, J.; MIKULCOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; MÁROVÁ, I.; PEKAŘ, M. Use of Saccharomyces cerevisiae D7 to analysis of genotoxicity/antimutagenicity of processed humic acids. Smolenice; Slovensko: Československá společnost mikrobiologická, 2006. s. 85-85. ISBN: 1336- 4839.
  Detail

  FASUROVÁ, N.; ČECHLOVSKÁ, H.; KUČERÍK, J. A Comparative study of south moravian lignite and standard IHSS humic acids' optical and colloidal properties. Petroleum and Coal, 2006, roč. 48, č. 2, s. 39-47. ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  ČECHLOVSKÁ, H.; FASUROVÁ, N.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J. The role of specific molecular fractions in synchronous fluorescence spectrum of lignite humic acids. In The book of abstracts. Brno: 2006. s. 192-192. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  ČECHLOVSKÁ, H.; KUČERÍK, J.; FASUROVÁ, N.; PEKAŘ, M. Fluorescence huminových kyselin s ohledem na jejich supramolekulovou strukturu. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. s. 584-584. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  MIKULCOVÁ, A.; MÁROVÁ, I.; TURKOVÁ, V.; KUČERÍK, J.; MACUCHOVÁ, S. Genotoxic/antimutagenic propertiees of humates processed by different ways: a comparative study. In Book of Abstracts. bRNO: FCH VUT V BRNĚ, 2006. s. 122-122. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, J.; MIKULCOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; MÁROVÁ, I. Study of antioxidant, antimutagenic and/ or genotoxic properties of processed humates. In Book of Abstracts. Pardubice: Radanal, spol.s r.o., 2006. s. 145-145. ISBN: 80-7194-855- 1.
  Detail

  PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Lignite - fuel or landscape cultivation agent?. In International Conference Brown Coal and Power Engineering 2006. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., 2006. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

 • 2005

  KUČERÍK, Jiří; PEKAŘ, Miloslav. Termická stabilita biomolekul. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 50-51. ISBN: 80-210-3637- 0.
  Detail

  KUČERÍK, Jiří; VÁLKOVÁ, Dana; PEKAŘ, Miloslav; KAMENÁŘOVÁ, Dagmar. The influence of model organic compounds on the thermal behavior of lignite humic acids. EMSI/ North Central NOM workshop. Ohio State University: Ohio State University, 2005. s. 52-52.
  Detail

  KUČERÍK, J.; KISLINGER, J.; PEKAŘ, M. The free radical generation in humic acids induced by the isothermal heating. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. s218 (s219 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BENITES, de MELLO, Vinicius; KUČERÍK, Jiří; MADARI, Beata. Thermal analysis of humic substances extracted from contrasting pedoenvironments. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. s123 (s125 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KUČERÍK, J.; KOVÁŘ, J.; PEKAŘ, M.; ŠIMON, P. Evaluation of oxidation stability of lignite humic substances by DSC induction period measurement. Naturwissenschaften, 2005, roč. 92, č. 7, s. 336-340. ISSN: 0028- 1042.
  Detail

  PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J.; ŠMEJKALOVÁ, D. Experience with ultrasound spectroscopy in biomaterial research. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. s545 (s547 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Pekař, M., Kučerík, J., Šmejkalová, D. Nové možnosti ultrazvukové spektroskopie v koloidní chemii. CHEMagazín, 2005, roč. 15, č. 1, s. 12 ( s.)ISSN: 1210- 7409.
  Detail

  MIKULCOVÁ, Andrea; TIHLÁŘOVÁ, Edita; KUBEŠOVÁ, Jitka; KUČERÍK, Jiří; PEKAŘ, Miloslav; MÁROVÁ, Ivana. Study of genotoxicity and antimutagenicity of humic acids. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. s, s. 594-595. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÁLKOVÁ, D.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J. Stability of lignite humic acids studied by thermal analysis isoconversional methods. 1st European Conference on Chemistry for Life Sciences. EuCheMS, 2005. s. 169-169.
  Detail

  PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J. Thermoanalytical approach to study soil dynamics. In Humic Substances in Ecosystems 6. Bratislava, Nitra: VÚPOP Bratislava a SPU Nitra, 2005. s. 130-133. ISBN: 80-89128-16- 5.
  Detail

  LAPČÍK, L.; ZMEŠKAL, O.; VESELÝ, M.; KUČERÍK, J. Self- organisation of Crystallites in Gel Phases. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. s64 (s65 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KUČERÍK, Jiří; VÁLKOVÁ, Dana; PEKAŘ, Miloslav; KAMENÁŘOVÁ, Dagmar. The role of single molecules in humic acids stability studied by TG and DTA. In Termanal 2005. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2005. s. 104-105. ISBN: 80-227-2285- 5.
  Detail

 • 2004

  KUČERÍK, J.; KOVÁŘ, J.; PEKAŘ, M. Stabilita komplexů huminových kyselin. 56.sjezd chemických společností. Sborník. Chemické listy. 2004. s. 600 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Kučerík, J., Kovář, J., Pekař, M. THERMOANALYTICAL INVESTIGATION OF LIGNITE HUMIC ACIDS FRACTIONS. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2004, roč. 76, č. 1, s. 55-65. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  KUČERÍK, J. Principles of thermoanalysis and applications in natural organic matter (NOM) research. Annali della Facolta di Agraria. Annali della Facolta di Agraria della Universita degli Studi di Napoli Federico II. Neapol: Facolta Agraria Portici, 2004. s. 281-281. ISSN: 0365- 799X.
  Detail

  ŠMEJKALOVÁ, D., KUČERÍK, J., PEKAŘ, M. Frakcionace lignitických huminových látek membránovou ultrafiltrací. In 56.sjezd chemických společností. Sborník. Chemické listy. 2004. s. 601 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PEKAŘ, M., ŠMEJKALOVÁ, D., KUČERÍK, J. Ultrazvukový spektrometr - nový pomocník koloidní chemie. In IV.Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 33 ( s.)ISBN: 80-210-3319- 3.
  Detail

  KOVÁŘ, J., KUČERÍK, J., PEKAŘ, M. Využití termoanalytických metod při studiu lignitických huminových látek. In IV.Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-210-3319- 3.
  Detail

  PEKAŘ, M., ŠMEJKALOVÁ, D., KUČERÍK, J. Ultrazvuková spektrometrie a konformační chování biokoloidů. In 56.sjezd chemických společností. Sborník. Chemické listy. 2004. s. 540 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KUČERÍK, J. High resolution ultrasonic analysis: principles and applications. Annali della Facolta di Agraria della Universita degli Studi di Napoli Federico II. Neapol: Facolta Agraria Portici, 2004. s. 282-282. ISSN: 0365- 799X.
  Detail

 • 2003

  KUČERÍK, J., CONTE, P., PEKAŘ, M., PICCOLO, A. Conformational behavior of lignite humic fractions separated by sequential pH- extractions. Fresenius Environmental Bulletin, 2003, roč. 12, č. 7, s. 683 ( s.)ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  KUČERÍK, J., PEKAŘ, M., KLUČÁKOVÁ, M. South-Moravian lignite – potential source of humic substances. Petroleum and Coal, 2003, roč. 45, č. 1- 2, s. 58 ( s.)ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  KUČERÍK, J., PEKAŘ, M., KLUČÁKOVÁ, M. South-Moravian lignite- potential source of humic substances. Petroleum and Coal, 2003, roč. 45, č. 1- 2, s. 58 ( s.)ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  KUČERÍK, J. Study on lignite humic acids. Edice PhD Thesis. Brno: BRNO VUT, 2003. ISBN: 80-214-2596- 2.
  Detail

  KUČERÍK, J., KOVÁŘ, J., PEKAŘ, M., ŠIMON, P. Evaluation of lignite humic substances oxidation stability by DSC induction period measurement. In TERMANAL 2003, XVI. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. PO- 16 ( s.)ISBN: 80-227-1955- 2.
  Detail

 • 2002

  KLUČÁKOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; BLAHÁK, R. Study of humic acids reactivity in sols. In Proceedings of 2nd Meeting on Chemistry & Life - Chemické listy. Chemické listy. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 79 ( s.)ISBN: 0009- 2770. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2001

  Lapčík, L., Zmeškal, O., Kaláb, M., Kučerík, J., Cihlářová, Z., Lapčík, L. Study of Thermooxidative Transformation of South Moravian Lignites. In Applied Thermodynamics. Kutná Hora: ICT Press, 2001. s. 117 ( s.)ISBN: 80-7080-383- 5.
  Detail

 • 2000

  CIHLÁŘOVÁ, Z., KALÁB, M., KUČERÍK, J., LAPČÍK, L., PEKAŘ, M. Lignit jako neenergetická surovina. In Sborník 52. sjezdu chemických společností. Chemické listy. 2000. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.