doc. Ing.

Jiří Kučerík

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – ředitel ústavu

+420 54114 9340, +420 54114 9497
kucerik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  TJ02000261, Potenciál torefakce k úpravě čistírenských kalů pro jejich další využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000262, Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2010

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  GP104/05/P513, Stabilita huminových kyselin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Studium kompexotvorných procesů huminových kyselin v solové fázi, zahájení: 01.01.2002
  Detail