doc. RNDr.

Jiří Klaška

Dr.

FSI, ÚM OAAG – docent

+420 54114 2728
klaska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1989, RNDr.,Fakulta přírodovědecká, MU Brno, obor matematická analýza
  • 1997, Dr., Fakulta strojní, VUT Brno, matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

  • 1990-1993, studijní pobyt na PF MU v Brně
  • 1993-dosud, odborný asistent FS VUT v Brně

Pedagogická činnost

  • Bakalářský studijní program, Matematika I, II
  • Magisterský studijní program, Matematika I,II
  • 3 učební texty pro předměty Matematika I a II

Vědeckovýzkumná činnost

  • kombinatorická analýza, teorie čísel, obecná algebra

Univerzitní aktivity

  • 1993, odborný asistent