prof. Ing.

Jiří Kazelle

CSc.

FEKT, UETE – profesor

+420 54114 6191
kazelle@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.

Projekty

 • 2020

  Materiály a technologie pro elektrotechniku IV, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Materiály a technologie pro elektrotechniku III , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  TH02010473, Obecný bateriový sledovací systém, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 30.10.2019
  Detail

 • 2014

  Materiály a technologie pro elektrotechniku II, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Zavedení laboratorních úloh do předmětů z oblasti diagnostiky, zkušebnictví a výrobních procesů zaměřených na využití ultraakustiky a mikroskopie blízkých polí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace a rozšíření laboratorních úloh s polovodičovou tématikou v předmětu "Elektrotechnické materiály a výrobní procesy" , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Materiály a technologie pro elektrotechniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/024, Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu vodou chlazených zdrojů (WHCLV) se středofrekvenčním meziobvodem , zahájení: 14.06.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  ED0014/01/01, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE), zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Měřící pracoviště pro studium korozních vlastností tenkých vrstev, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace a modernizace laboratorních úloh v předmětu "Struktura a vlastnosti materiálů", zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA102/09/0859, Souvislost lokální emise světla se stochastickými jevy v PN přechodu solárních článků při velmi nízkých teplotách., zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  MSM0021630516, Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  Podpora tvorby multimediálních textů přístupných na vysokoškolských sítích, zahájení: 25.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE , zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  Metodika optimalizace technologických procesů v souladu s požadavky praxe, zahájení: 05.04.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  FD-K/063, Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1999

  MSM 262200010, Výzkum zdrojů, akumulace a optimalizace využití elektrické energie v ekologických aplikacích, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail