• Noc vědců 2017
  • Závod osmiveslic 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Hlavní e-mail jan@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 508
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
LABOUNEK, R.; BRIDWELL, D.; MAREČEK, R.; LAMOŠ, M.; MIKL, M.; SLAVÍČEK, T.; BEDNAŘÍK, P.; BAŠTINEC, J.; HLUŠTÍK, P.; BRÁZDIL, M.; JAN, J. Stable Scalp EEG Spatiospectral Patterns Across Paradigms Estimated by Group ICA. BRAIN TOPOGRAPHY, 2017, roč. Spec. Is., č. Multisubject EEG, s. 1-14. ISSN: 0896-0267.
Detail | WWW
 
2016
LABOUNEK, R.; JANEČEK, D.; MAREČEK, R.; LAMOŠ, M.; SLAVÍČEK, T.; MIKL, M.; BAŠTINEC, J.; BEDNAŘÍK, P.; BRIDWELL, D.; BRÁZDIL, M.; JAN, J. Generalized EEG- fMRI Spectral and Spatiospectral Heuristic Models. In Proceedings of the International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro. Proceedings - International Symposium on Biomedical Imaging. Prague: IEEE, 2016. s. 767-770. ISBN: 978-1-4799-2350- 2. ISSN: 1945-7928.
Detail | WWW
ČERVINKOVÁ, I.; WALEK, P.; JÍRA, I.; SKOTÁKOVÁ, J.; ŠENKYŘÍK, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Possibilities of Reducing Radiation Dose in Computed Tomography Examinations in Various Age Groups Using an Iterative Model- Based Reconstruction Technique. Pediatrics & Therapeutics, 2016, roč. 6, č. 4, s. 1-7. ISSN: 2161-0665.
Detail | WWW
LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAN, J.; VALLA, R.; BAŠTINEC, J.; LENGLET, C. Effects of axonal spatial distribution and diameter on diffusion MR simulations. Proceedings of 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Geneva: OHBM, 2016. s. 1-5.
Detail | WWW
ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-MOHSEN, A.; CHMELÍK, J.; ZIKMUND, T.; BRTNÍKOVÁ, J.; JAKUBÍČEK, R.; ZUBAL, L.; JAN, J.; KAISER, J. Accurate micro-computed tomography imaging of pore spaces in collagen-based scaffold. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2016, roč. 27, č. 6, s. 1-18. ISSN: 0957-4530.
Detail
 
2015
LABOUNEK, R.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; BRÁZDIL, M.; JAN, J. Exploring task- related variability in fMRI data using fluctuations in power spectrum of simultaneously acquired EEG. JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, 2015, roč. 245, č. 1, s. 125-136. ISSN: 0165- 0270.
Detail | WWW
JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 481-485. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; BUDAI, A.; JAN, J.; MACKOVÁ, P.; VODÁKOVÁ, M. Analysis of the Retinal Nerve Fiber Layer Texture Related to the Thickness Measured by Optical Coherence Tomography. In Developments in Medical Image Processing and Computational Vision. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 19-40. ISBN: 978-3-319-13406- 2.
Detail
LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Could it be possible to distinguish bending and crossing fibers in diffusion MRI data?. Clinical Neurophysiology. Netherlands: Elsevier B.V., 2015. s. e46 (e46 s.)ISSN: 1388- 2457.
Detail | WWW
CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře. In Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015. Bratislava, Slovak republic: NEXSYS, Ltd., Bratislava, 2015. s. 107-117. ISBN: 978-80-972051-0- 2.
Detail
JAN, J.; NOVOSADOVÁ, M.; DEMEL, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Combined bone lesion analysis in 3D CT data of vertebrae. In IEEE EMBC 2015 Proceedings Milano (It). Proceedings IEEE EMBC. IEEE. Milano (Itálie): IEEE, 2015. s. 6374-6377. ISBN: 978-1-4244-9270- 1. ISSN: 1557-170X.
Detail
JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů. In Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015. Bratislava, Slovak republic: NEXSYS, Ltd., Bratislava, 2015. s. 118-127. ISBN: 978-80-972051-0- 2.
Detail
 
2014
SLAVÍČEK, T.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; BRÁZDIL, M.; MIKL, M.; HAVLÍČEK, M.; JAN, J. Is ICA of fMRI data able to find haemodynamic fluctuations related to epilepsy without help of EEG?. Clinical Neurophysiology. 2014. s. e28 (e28 s.)ISSN: 1388- 2457.
Detail
VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro- tomografie. In Programová brožura konference: VIII. česko- slovenská konference Polymery. 1. Praha: ÚMCH AVČR, 2014. s. 23-25. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
Detail
LABOUNEK, R.; JAN, J. Brain: Anatomical connectivity for effective connectivity optimization. In The proceedings of the 20th conference EEICT 2014. 3. Brno: Brno university of Technology, 2014. s. 237-241. ISBN: 978-80-214-4924- 4.
Detail | WWW
SLAVÍČEK, T.; JAN, J. An updated software tool for group fmri data processing. In Proceedings of the 20th conference student eeict 2014. 1. Brno: Litera, 2014. s. 247-251. ISBN: 978-80-214-4924- 4.
Detail
JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. 4D dynamic contrast enhanced CT data registration using optical flow. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA, 2014. s. 222-226. ISBN: 978-80-214-4924- 4.
Detail | WWW
CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D LUNG SEGMENTATION SEGMENTATION USING MARKOV RANDOM FIELDS. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA, 2014. s. 217-221. ISBN: 978-80-214-4924- 4.
Detail
SLAVÍČEK, T.; LAMOŠ, M.; GAJDOŠ, M.; MIKL, M.; JAN, J. Effects of imprecise signal extraction on posterior DCM parameters. 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2014. 2014.
Detail | WWW
SLAVÍČEK, T.; LAMOŠ, M.; GAJDOŠ, M.; MIKL, M.; JAN, J. Vliv nepřesností extrakce signálu na posteriorní parametry DCM analýzy. 10. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance. Olomouc: 2014. s. 35-36.
Detail
LABOUNEK, R.; JAN, J. Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-21.
Detail | WWW
LABOUNEK, R.; GAJDOŠ, M.; FOUSEK, J.; MIKL, M.; HAVLÍČEK, M.; BRÁZDIL, M.; JAN, J. Sigmoid function parameter stability in anatomically informed priors for dynamic causal models. In Proceedinds of 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Hamburg, Germany: OHBM, 2014. s. 1-3.
Detail | WWW
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; JAN, J.; BUDAI, A.; MAYER, M.; VODÁKOVÁ, M.; LAEMMER, R.; LAMOŠ, M.; KUNA, Z.; GAZÁREK, J.; KUBĚNA, T.; ČERNOŠEK, P.; RONZHINA, M. Thickness related textural properties of retinal nerve fiber layer in color fundus images. COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS, 2014, roč. 38, č. 6, s. 508-516. ISSN: 0895- 6111.
Detail
LAMOŠ, M.; MIKL, M.; SLAVÍČEK, T.; JAN, J. Porovnání deterministického a stochastického dynamického kauzálního modelování. 10. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance. Olomouc: 2014. s. 33-34.
Detail
LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; SLAVÍČEK, T.; HAVLÍČEK, M.; JAN, J. Does EEG help to identify the epilepsy-related spatial independent component of fMRI data?. 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2014. 2014.
Detail | WWW
WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; JÍRA, I. Improved Estimation of Tissue Noise Power Spectra in CT Data. In WSCG 2014 - Full papers proceedings. Plzeň: 2014. s. 167-176. ISBN: 978-80-86943-70- 1.
Detail
CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: ÚBMI, VUT v Brně, 2014. s. 16-25. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
Detail
LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: UBMI, VUT v Brně, 2014. s. 37-46. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; TORNOW, R.; BUDAI, A. Blood Vessel Segmentation in Video- Sequences From the Human Retina. In 2014 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST) Proceedings. Santorini, Greece: IEEE, 2014. s. 129-133. ISBN: 978-1-4799-6748- 3.
Detail
JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Flexibilní předregistrace plicních CT dat. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: ÚBMI, VUT v Brně, 2014. s. 26-36. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
Detail
KOLÁŘ, R.; HOEHER, B.; ODSTRČILÍK, J.; SCHMAUSS, B.; JAN, J. Registration of image sequences from experimental low- cost fundus camera. In Biomedical Image Registration. Lecture Notes in Computer Science. London: Springer International Publishing, 2014. s. 174-183. ISBN: 978-3-319-08553- 1.
Detail | WWW
VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. 3D Imaging of Biopolymeric Scaffolds Using X-Ray Computed Micro- Tomography and Stereoscopy. CEITEC anual conference "Frontiers in Materials and Life Sciences". first. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. s. 243-243. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
Detail
ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ZIKMUND, T.; ABDEL-LATTIF, A.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; KAISER, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; ZUBAL, L.; JAN, J. Stereoscopic analysis of collagen scaffolds in real 3D volume. Polymery 2014, sborník abstraktů. Praha: Ústav Makromolekulární chemie, 2014. s. 98-99. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
Detail
VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; KAISER, J. 3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT. Brno: 2014. s. 36-36.
Detail
LABOUNEK, R.; FOUSEK, J.; GAJDOŠ, M.; MIKL, M.; JAN, J. Gamma rozložení pravděpodobnosti anatomické konektivity mezi aktivními motorickými koretexy a cerebellem. 10. Mezinárodní Workshop Funkční magnetické rezonance. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 10-11.
Detail
 
2013
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; BUDAI, A.; HORNEGGER, J.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; KUBĚNA, T.; ČERNOŠEK, P.; SVOBODA, O.; ANGELOPOULOU, E. Retinal Vessel Segmentation by Improved Matched Filtering: Evaluation on a New High– Resolution Fundus Image Database. IET Image Processing, 2013, roč. 7, č. 4, s. 373-383. ISSN: 1751- 9659.
Detail | WWW
JAN, J.; MALÍNSKÝ, M.; PETER, R. Analysis of bone lesions in 3D CT human spine data. Brno: UBMI VUT v Brně, 2013. s. 1-203.
Detail
SLAVÍČEK, T.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; JAN, J. Využití analýzy nezávislých komponent pro hledání epileptického ložiska v BOLD fMRI datech. 9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance - sborník abstrakt. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 35-35.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; BUDAI, A.; JAN, J.; MACKOVÁ, P.; VODÁKOVÁ, M. Analysis of the retinal nerve fiber layer texture related to the thickness measured by optical coherence tomography. In Computational Vision and Medical Image Processing IV. 4. London: Taylor & Francis Group, 2013. s. 105-110. ISBN: 978-1-138-00081- 0.
Detail
WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; JÍRA, I. Methodology for estimation of tissue noise power spectra in iteratively reconstructed MDCT data. In WSCG 2013 - Full Papers Proceedings. 2013. s. 243-252. ISBN: 978-80-86943-74- 9.
Detail
LAMOŠ, M.; SLAVÍČEK, T.; MAREČEK, R.; JAN, J. Identification of epileptic foci using ICA in simultaneous fMRI/ EEG data. CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE. SAGE Publications, 2013. ISSN: 1550- 0594.
Detail
LABOUNEK, R.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; JAN, J. Korelace simultánních výkonových spekter EEG signálu s BOLD signálem během vizuálního oddball experimentu. 9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 34-34.
Detail
WALEK, P.; LAMOŠ, M.; JAN, J. Analýza biomedicínských obrazů. Analýza biomedicínských obrazů. Brno: 2013. s. 1-138. ISBN: 978-80-214-4792- 9.
Detail
LAMOŠ, M.; KLÍMOVÁ, J.; MIKL, M.; JAN, J. Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results. Clinical Neurophysiology. 2013. ISSN: 1388- 2457.
Detail
PETER, R.; MALÍNSKÝ, M.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. 3D CT spine data segmentation and analysis of vertebrae bone lesions. In Proc. of 35th Ann. Int. Conf. IEEE EMBS. 1. Osaka (Japan): IEEE, 2013. s. 2376-2379. ISBN: 978-1-4577-0214- 3.
Detail
PETER, R.; MALÍNSKÝ, M.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; JAN, J. Novel registration- based framework for CT angiography in lower legs. Medical and Biological Engineering and Computing, 2013, roč. 2013 (51), č. 10, s. 1079-1089. ISSN: 0140- 0118.
Detail
LAMOŠ, M.; KLÍMOVÁ, J.; MIKL, M.; GAJDOŠ, M.; JAN, J. Dynamické kauzální modelování: extrakce vhodných hemodynamických signálů z fMRI dat. In Sborník příspěvků workshopu Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. s. 53-62. ISBN: 978-80-214-4814- 8.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; MACKOVÁ, P. Analýza obrazových dat sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. Brno, ČR: Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013. s. 81-92. ISBN: 978-80-214-4814- 8.
Detail
KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; LAEMMER, R.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J.; JAN, J.; KUBĚNA, T.; ČERNOŠEK, P.; MAYER, M. Analysis of Visual Appearance of Retinal Nerve Fibers in High Resolution Fundus Images: A Study on Normal Subjects. Computational and Mathematical Methods in Medicine (Print), 2013, roč. 2013, č. 12, s. 1-10. ISSN: 1748- 670X.
Detail
WALEK, P.; JAN, J. Výpočet šumového výkonového spektra CT obrazů v různých tkáních. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: 2013. s. 70-79. ISBN: 978-80-214-4814- 8.
Detail
LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; SLAVÍČEK, T.; JAN, J. Hledání vztahů mezi BOLD fMRI a EEG pomocí analýzy nezávislých komponent. 9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance - sborník abstrakt. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 33-33.
Detail
 
2012
JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; RUITER, N.; FOUSEK, J.; DAPP, R.; ZAPF, M.; JAN, J. Sound-Speed Image Reconstruction in Sparse- Aperture 3D Ultrasound Transmission Tomography. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 254-264. ISSN: 0885- 3010.
Detail
JAN, J. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Analýza specifických typů medicínských obrazových dat. 2012.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; KUNA, Z.; VODÁKOVÁ, M. Analysis of retinal nerve fiber layer via Markov random fields in color fundus images. In Proceedings of 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IEEE - IWSSIP 2012). Vídeň, Rakousko: TU Wien, 2012. s. 504-507. ISBN: 978-1-4577-2191- 5.
Detail
LAMOŠ, M.; MIKL, M.; JAN, J. Analysis of brain connectivity in simultaneous EEG/ fMRI. In Proceedings of 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IEEE - IWSSIP 2012). Vienna, Austria: 2012. s. 606-609. ISBN: 978-3-200-02588- 2.
Detail
LABOUNEK, R.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; JAN, J. Analysis of connections between simultaneous EEG and fMRI data. In Proceedings of 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IEEE - IWSSIP 2012). Vienna, Austria: 2012. s. 594-597. ISBN: 978-3-200-02588- 2.
Detail | WWW
GAJDOŠ, M.; JAN, J. Tool for Simulation of Connectivity in fMRI Data. In Proceedings of the 18th conference EEICT 2012. Brno: BUT, 2012. s. 156-158. ISBN: 978-80-214-4462- 1.
Detail
SLAVÍČEK, T.; JAN, J. Software pro výběr pacientů a oblastí mozku vhodných k analýze konektivity z fMRI dat. In Proceedings of the 18th conference EEICT 2012. Brno: BUT, 2012. s. 88-90. ISBN: 978-80-214-4462- 1.
Detail
WALEK, P.; JAN, J. Fast and Automatic Skull Segmentation of Multidetector CT Head Images. In Student EEICT Proceedings of the 18th Conference - Volume 3. 2012. s. 79-83. ISBN: 978-80-214-4462- 1.
Detail
JÍRA, I.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; WALEK, P.; JATEL, T.; JAN, J. První zkušenosti s hybridní iterativní technikou iDose při CT vyšetřování mozků u dětí, adolescentů a dospělých. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 18-22. ISSN: 1210- 7883.
Detail
WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; SKOTÁKOVÁ, J.; JÍRA, I. Preprocessing for Quantitative Statistical Noise Analysis of MDCT Brain Images Reconstructed Using Hybrid Iterative (iDose) Algorithm. Journal of WSCG, 2012, roč. 20, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1213- 6972.
Detail
JAN, J.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J.; KOLÁŘ, R. Retinal Image Analysis Aimed at Blood Vessel Tree Segmentation and Early Detection of Neural- Layer Deterioration. COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 431-441. ISSN: 0895- 6111.
Detail
LAMOŠ, M.; JAN, J. Analysis of simultaneous EEG/fMRI data - teaching of doctoral students via research. In International Conference on Engineering Education 2012 Proceedings. Turku Finsko: 2012. s. 121-128. ISBN: 978-952-216-293- 9.
Detail
LAMOŠ, M.; SLAVÍČEK, T.; JAN, J. Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI. In Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualisation, Imaging and Simulation (VIS'12). Sliema, Malta: 2012. s. 169-174. ISBN: 978-1-61804-119- 7.
Detail
WALEK, P.; JAN, J. Segmentation of basic tissues for assessing noise in iteratively reconstructed MDCT data. In Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualization, Imaging and Simulation (Vis'12). 2012. s. 211-216. ISBN: 978-1-61804-119- 7.
Detail
JAN, J. Differing concepts of biomedical engineering education. In Proc. ICEE 2012. první. Turku: University of Turku, 2012. s. 674-679. ISBN: 978-952-216-293- 9.
Detail
LAMOŠ, M.; JAN, J. Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/ EEG. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Media Hall, Bidláky 20, 63900, Brno: Ambit Media, a.s., 2012. s. 29-29. ISSN: 1210- 7859.
Detail
LABOUNEK, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R. EEG Regressor Builder - nástroj pro EEG/ fMRI analýzu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno: Ambit Media, a.s., 2012. s. 28-29. ISSN: 1210- 7859.
Detail | WWW
SLAVÍČEK, T.; MIKL, M.; JAN, J. Parametry vstupních dat pro analýzu metodou DCM. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno: Ambit Media, a.s., 2012. s. 54-54. ISSN: 1210- 7859.
Detail | WWW
MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; HODNELAND, E.; LUNDERVOLD, A.; LUNDERVOLD, A.; JAN, J. Registration of FA and T1-weighted MRI Data of Healthy Human Brain based on Template Matching and Normalized Cross- correlation. JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, 2012, roč. 25, č. 6, s. 1-12. ISSN: 0897- 1889.
Detail
FOUSEK, J.; JIŘÍK, R.; RUITER, N.; JAN, J. FAST 3D SIMULATION FOR ULTRASOUND TRANSMISSION TOMOGRAPHY. In Proc. of IEEE- IWSSIP 2012 Vienna. Vienna (A): TU Wien, 2012. s. 602-605. ISBN: 978-3-200-02588- 2.
Detail
FILIPÍK, A.; JAN, J.; PETERLÍK, I. Time-of- Flight Based Calibration of an Ultrasonic Computed Tomography System. Radioengineering, 2012, roč. 2012 (21), č. 1, s. 533-544. ISSN: 1210- 2512.
Detail
 
2011
HAVLÍČEK, M.; FRISTON, K.; JAN, J.; BRÁZDIL, M.; CALHOUN, V. Dynamic modeling of neuronal responses in fMRI using cubature Kalman filtering. NeuroImage, 2011, roč. 56, č. 4, s. 2109-2128. ISSN: 1053- 8119.
Detail
JAN, J.; KOLÁŘ, R.; KUBEČKA, L.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J. FUSION BASED ANALYSIS OF OPHTHALMOLOGIC IMAGE DATA. Kybernetika, 2011, roč. 47 (2011), č. 3, s. 455-481. ISSN: 0023- 5954.
Detail
BUDAI, A.; ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HORNEGGER, J.; JAN, J.; KUBĚNA, T.; MICHELSON, G. A Public Database for the Evaluation of Fundus Image Segmentation Algorithms. Proc. of the Association for Research in Vision and Ophthalmology conference (ARVO) 2011. ARVO 2011. Fort Lauderdale, Florida, USA: Association for Research in Vision and Ophthalmology, Inc., 2011. s. 1-2.
Detail
LAMOŠ, M.; MIKL, M.; JAN, J. Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI. In Sborník konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2011. 2011. s. 187-190. ISBN: 978-80-248-2475- 8.
Detail
KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.; HARABIŠ, V.; JAN, J. Illumination Correction and Contrast Equalization in Colour Fundus Images. In 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2011). 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). EURASIP. Barcelona: EURASIP, 2011. s. 298-302. ISSN: 2076- 1465.
Detail
JAN, J.; KOLÁŘ, R.; KUBEČKA, L.; ODSTRČILÍK, J.; GAZÁREK, J. Ophthalmological Image Processing and Analysis in DAR - a survey. Abstracts of Contributions to 7th Intern. Workshop on Data - Algorithms - Decision making. 1. Praha: UTIA AVČR, 2011. s. 25-25.
Detail
LAMOŠ, M.; LABOUNEK, R.; JAN, J. EEG/ fMRI Analysis Enhancement using EEG Data Processing. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms- Decision Making. 2011. Praha, ČR: ÚTIA AV ČR, 2011. s. 42-42.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; BUDAI, A. Gold Standard Database to Support Evaluation of Fundus Image Segmentation Methods. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms- Decision Making. UTIA. Praha, ČR: UTIA AV ČR, 2011. s. 46-46.
Detail
JAN, J. Biomedical Engineering Education concepts. Biomedical Engineering 2011, 2011, roč. 2012, č. 1, s. 123-130. ISSN: 2029- 3380.
Detail
JAN, J.; MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; OUŘEDNÍČEK, P. Flexible 3D disparity based registration as a background for improved CT angiography vessel representation. Biomedical Engineering 2011, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 69-71. ISSN: 2029- 3380.
Detail
HAVLÍČEK, M.; LAMOŠ, M.; JAN, J. fMRI Image Data Analysis in DAR - a Survey. Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data-Algorithms- Decision Making. 2011. Praha, ČR: ÚTIA AV ČR, 2011. s. 13-13.
Detail
 
2010
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; GAZÁREK, J.; JAN, J. Retinal Nerve Fiber Layer Analysis via Markov Random Fields Texture Modelling. In 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). EURASIP. EURASIP, 2010. s. 1650-1654. ISSN: 2076- 1465.
Detail
HAVLÍČEK, M.; JAN, J.; BRÁZDIL, M.; CALHOUN, V. Dynamic Granger causality based on Kalman filter for evaluation of functional network connectivity in fMRI data. NeuroImage, 2010, roč. 53, č. 1, s. 65-77. ISSN: 1053- 8119.
Detail
HAVLÍCEK, M.; JAN, J.; PLIS, S.; BRÁZDIL, M.; CALHOUN, V. Dynamic Granger causality with embedded hemodynamic model. 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. humanbrainmapping. Barcelona: Organization for Human Brain Mapping, 2010. s. 88-89.
Detail
GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J. Bimodal Comparison of Retinal Nerve Fibre Layer Thickness: Fundus Camera versus Optical Coherence Tomography. Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data-Algorithms- Decision Making. UTIA. Praha, ČR: UTIA AV ČR, 2010. s. 50-50.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J. Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields. Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data-Algorithms- Decision Making. UTIA. Praha, ČR: UTIA AV ČR, 2010. s. 49-49.
Detail
KUBEČKA, L.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Retrospective Illumination Correction of Retinal Images. International Journal of Biomedical Imaging, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 201-223. ISSN: 1687- 4188.
Detail
NOVOTNÝ, A.; ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J. Texture Analysis Of Nerve Fibre Layer In Retinal Images Via Local Binary Patterns And Gaussian Markov Random Fields. In 20th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2010. Analysis of Biomedical Signals and Images. EURASIP. Brno: EURASIP, 2010. s. 308-315. ISBN: 978-80-214-4106- 4. ISSN: 1211- 412X.
Detail
 
2009
KOLÁŘ, R.; ČERNOŠEK, P.; JAN, J.; KUBĚNA, T. Statistická analýza vrstvy nervových vláken v barevných digitálních snímcích sítnice. Česká a slovenská oftalmologie, 2009, roč. 65, č. 2, s. 53-58. ISSN: 1803- 6597.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J.; LAEMMER, R.; MARDIN, C. The segmentation of zones with increased autofluorescence in the junctional zone of parapapillary atrophy. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2009, roč. 2009, č. 30, s. 505-516. ISSN: 0967- 3334.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; GAZÁREK, J. Improvement of Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images. In IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Springer. Springer, 2009. s. 327-330. ISBN: 978-3-642-03897- 6.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images. Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Ústav teorie informace AV ČR, v.v.i. 2009. s. 48-48.
Detail
HAVLÍČEK, M.; MIKL, M.; MAREČEK, R.; JAN, J.; BRÁZDIL, M. Konektivita funkčních sítí pomocí dynamického modelu Grangerovy kauzality. Zborník 56. spoločného zjazdu slovenskej a českej spoločnosti klinickej neurofyziológie. Martin: Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu, 2009.
Detail
JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; JAN, J.; RUITER, N.; ZAPF, M. 3D Regularized Speed- Map Reconstruction in Ultrasound Transmission Tomography. Abstracts of 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium, Roma. IEEE, 2009.
Detail
GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Improvement of Textural Analysis Mathod Aimed to Detection of Neural Fibre Layer Loss in Retinal Images. Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Ústav teorie informace AV ČR, v.v.i. UTIA AV ČR, 2009. s. 41-41.
Detail
GAZÁREK, J.; HAVLÍČEK, M.; JAN, J. Ověření schopnosti ICA detekovat méně výrazné aktivace ve skupinovém zpracovaní fMRI dat. Zborník 56. spoločného zjazdu slovenskej a českej spoločnosti klinickej neurofyziológie. Martin: Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu, 2009.
Detail
JAN, J. Číslicové zpracování a analýza signálů - stručné skriptum. Číslicové zpracování a analýza signálů - stručné skriptum. Vutium Brno. Brno: Vutium Brno, 2009. s. 1-138. ISBN: 978-80-214-4018- 0.
Detail
 
2008
HAVLÍČEK, M.; JAN, J.; MIKL, M.; BRÁZDIL, M. Comparison of analytic methods for evaluation of functional and effective brain connectivity from fMRI data. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 38-47. ISSN: 1211- 412X.
Detail
MALÍNSKÝ, M.; KOLÁŘ, R.; JAN, J. Localization of the Optic Nerve Head in Colour Fundus Images. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1211- 412X.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J.; URBÁNEK, D. Texture Based Discrimination of Normal and Glaucomatous Retina. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1211- 412X.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J.; KUBEČKA, L. Registration and Fusion of the Autofluorescent and Infrared Retinal Images. International Journal of Biomedical Imaging, 2008, roč. 2008, č. 513478, s. 1-11. ISSN: 1687- 4188.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J. Detection of Glaucomatous Eye via Color Fundus Images Using Fractal Dimensions. Radioengineering, 2008, roč. 17, č. 3, s. 109-114. ISSN: 1210- 2512.
Detail
LAEMMER, R.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; MARDIN, C. Impact Of Parapapillary Autofluorescence In Glaucoma: Clinical Aspects. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211- 412X.
Detail
FILIPÍK, A.; JAN, J.; PETERLÍK, I.; HEMZAL, D.; RUITER, N.; JIŘÍK, R. Modified Time-of- Flight Calibration Approach for Ultrasonic Computed Tomography. Abstracts of Contributions, 4th Int. Workshop DAR. Praha: ÚTIA Praha, 2008. s. 45-45.
Detail
JAN, J. Two Concepts of Biomedical Engineering Tuition - a Parallel Approach. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 2008(19), č. 1, s. 50-54. ISSN: 1211- 412X.
Detail
ROLEČEK, J.; HEMZAL, D.; JAN, J.; PETERLÍK, I. Wave Equation Based Simulation of 3D Field in USCT. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 2008(19), č. 1, s. 214-219. ISSN: 1211- 412X.
Detail
GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. DETECTION OF NEURAL FIBRE LAYER IN RETINAL IMAGES VIA TEXTURAL ANALYSIS. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 2008(19), č. 1, s. 181-187. ISSN: 1211- 412X.
Detail
PETERLÍK, I.; JIŘÍK, R.; RUITER, N.; JAN, J. Regularized Image Reconstruction for Ultrasound Attenuation Transmission Tomography. Radioengineering, 2008, roč. 12, č. 2, s. 125-132. ISSN: 1210- 2512.
Detail
PETERLÍK, I.; JIŘÍK, R.; JAN, J.; RUITER, N. Ultrasound Attenuation Transmission Tomography Using Regularized Image Reconstruction. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 2008(19), č. 1, s. 251-254. ISSN: 1211- 412X.
Detail
ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Segmentation of Vessel Structure in Retinal Images by Matched Filtering. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 2008(19), č. 1, s. 178-183. ISSN: 1211- 412X.
Detail
FILIPÍK, A.; JAN, J.; PETERLÍK, I.; HEMZAL, D.; RUITER, N.; JIŘÍK, R. Modified Time-of- Flight Based Calibration Approach for Ultrasonic Computed Tomography. In Proceedings 30th Int. Conf. IEEE- EMBS. IEEE. Vancouver: IEEE - EMBS, 2008. s. 2101-2104. ISBN: 978-1-4244-1815- 2.
Detail
 
2007
KOLÁŘ, R.; JAN, J. Analýza barevných snímků, HRT obrazů a autofluorescenčních obrazů pro podporu diagnostiky glaukomu. In Sborník abstrakt - XV. sjezd České oftalmologické společnosti. Brno: ČOS, 2007. s. 173-173. ISBN: 978-80-87086-01- 8.
Detail
JAN, J. Výroční zpráva o činnosti týmu řešitelské skupiny FEKT VUT Brno v centru DAR v r. 2006. VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-7.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J.; JIŘÍK, R. Semiautomatic Detection and Evaluation of Autofluorescent Areas in Retinal Images. In Sborník konference 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2007. s. 3327-3330.
Detail
SVAČINA, J.; VRBA, K.; JAN, J.; HANUS, S.; NOVOTNÝ, V.; KASAL, M.; ŠKORPIL, V.; KOLKA, Z.; PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Dílčí výzkumná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 0021630513 v roce 2007. FEKT VUT. Brno: 2007. s. 1 ( s.)
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J. Registration framework for the autofluorescence and infrared images. In Abstracts of Contributions to 3rd International Workshop DAR. Praha: ÚTIA AV ČR, 2007. s. 18-18.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J. Texture Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer in Color Fundus Images. In Abstracts of Contributions to 3rd International Workshop DAR. Praha: ÚTIA AV ČR, 2007. s. 50-50.
Detail
ZAČAL, J.; HEMZAL, D.; JAN, J.; DĚDEK, L.; JIŘÍK, R. Simulation checks in ultrasonic computed tomography. In Proceedings of the 29th IEEE-EMBS conference, Lyon 2007. IEEE EMBS. Lyon: IEEE - EMBS, 2007. s. 731-734. ISBN: 1-4244-0788- 5.
Detail
FILIPÍK, A.; PETERLÍK, I.; HEMZAL, D.; JAN, J.; JIŘÍK, R. Calibrating an Ultrasonic Compted Tomography System using a Time-of- Flight based Positionaing Algorithm. In Proc. of 29th IEEE-EMBS conference, Lyon 2007. IEEE- EMBS. Lyon: IEEE EMBS, 2007. s. 2146-2149. ISBN: 1-4244-0788- 5.
Detail
JAN, J. Combined Biomedical and Ecological Engineering - Initial Experience from Realisation. In The Moving Frontiers of Engineering - Proc. of the Internat. iNEER Conference on Engineering Education (abstracts) - ICEE 2007, Coimbra. iNEER (USA). Coimbra: iNEER, 2007. s. 101-104. ISBN: 978-972-8055-14- 1.
Detail
JAN, J.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R. Organisational Aspects of the EVICAB - a Virtual European Campus for Biomedical Engineering. In The Moving Frontiers of Engineering - Proceedings of Intern. conference on Engineering Education (abstracts) - ICEE 2007 , Coimbra. iNEER. Coimbra: iNEER, 2007. s. 105-109. ISBN: 978-972-8055-14- 1.
Detail
JAN, J. Main ideas of EVICABs logistic structure. In MEDICON 2007 - book of abstracts. P. Kramar. Ljubljana: P. Kramar, 2007. s. 219-219. ISBN: 978-961-243-065- 8.
Detail
JAN, J.; KUBEČKA, L.; KOLÁŘ, R.; CHRÁSTEK, R. Analysis of Fused Ophtalmologic Image Data. In Proceedings of the EC-SIPMCS conference (CD issue). Maribor, Slovenia: IEEE, University of Maribor, 2007. s. 37-40. ISBN: 978-961-248-029- 5.
Detail
JAN, J. Biomedical Engineering Tuition Combined with Ecological Aspects. In Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství , ČVUT Praha FBMI (Kladno). ČVUT. Kladno: ČVUT Praha, 2007. s. 19-22. ISBN: 978-80-01-03777- 5.
Detail
JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; JAN, J.; HEMZAL, D.; RUITER, N.; STOTZKA, R. Attenuation Imaging Using Ultrasound Transmission Tomography. In Abstracts of Contributions to 3rd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Liblice, Česká Republika: DAR ÚTIA Praha, 2007. s. 49-49.
Detail
JIŘÍK, R.; JAN, J.; PETERLÍK, I.; HEMZAL, D.; FILIPÍK, A.; ZAČAL, J.; ROLEČEK, J.; KOLÁŘ, R. Ultrasound Transmission Tomography. In Sborník 7. česko- slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Kladno, Česká republika: ČVUT, FBMI, 2007. s. 208-211. ISBN: 978-80-01-03777- 5.
Detail
FILIPÍK, A.; JAN, J.; PETERLÍK, I.; HEMZAL, D.; JIŘÍK, R. Calibration of an Ultrasonic Computed Tomography System. In Abstracts of Contributions to 3rd International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, Liblice 2007. UTIA AVČR. Praha: ÚTIA AVČR, 2007. s. 16-16.
Detail
ROLEČEK, J.; HEMZAL, D.; JAN, J.; PETERLÍK, I. Simulation of Forward Task Solution in 3D USCT. In Abstracts of Contributions to 3rd International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, Liblice 2007. UTIA AVČR. Praha: ÚTIA AVČR, 2007. s. 51-51.
Detail
KOLÁŘ, R.; JAN, J. Vývoj nových metod pro včasnou diagnostiku glaukomu. In Trendy v biomedicínském inženýrství. Kladno: ČVUT v Praze, 2007. s. 212-215. ISBN: 978-80-01-03777- 5.
Detail
 
2006
JAN, J. Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. Signal Processing and Comm. Signal Processing and Comm. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2006. 760 s. ISBN: 0-8247-5849- 8.
Detail
Kubecka L, Kolar R, Jan J, Jirik R. Retrospective Illumination Correction of Retinal Images. In Proceedings of 17th International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004. Brno: 2006. s. 257 ( s.)
Detail
Zacal J., Jan J., Kolar R. Image Data Registration as a Means to 3D Ultrasonic Data Positioning. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 18th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2006. 18th EURASIP intern. biennial conference BIOSIGNAL 2006. Brno: VUTIUM PRESS, 2006. s. 318 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0.
Detail
Kolář R, Kubečka L, Flusser J, Jan J, Jiřík R. Noise Suppression In Retinal Autofluorescence Images. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006. s. 302 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0.
Detail
Kolář R, Kubečka L, Jan J, Jiřík R. Image Improvement in Confocal Scanning Laser Ophthalmoscopy. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006. s. 239 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0.
Detail
Kolář R, Jiřík R, Začal J, Jonáková M, Jan J. 3D Ultrasound Point Spread Function Measurement and Evaluation. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006. s. 305 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0.
Detail
Zacal J, Hemzal D, Jan J, Filipik A, Jirik R, Kolar R. Comparison of Wave-Equation Versus Measurement- Processing Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography. In Proceedings of 28th Annual International Conference IEEE EMBS. New York (USA): 2006. s. 2754 ( s.)ISBN: 14244-0033- 3.
Detail
SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J., HANUS, S., NOVOTNÝ, V., KASAL, M., ŠKORPIL, V., KOLKA, Z., PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail
ZAČAL, J., HEMZAL, D., JAN, J., FILIPÍK, A., JIŘÍK, R., KOLÁŘ, R. Comparison of Wave-Equation Based Versus Measurement- Processing Based Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography. In Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making. ÚTIA 2006/ 32. Praha: ÚTIA AV ČR, 2006. s. 50 ( s.)
Detail
JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; ZAČAL, J.; JAN, J.; RUITER, N.; STOTZKA, R.; KOLÁŘ, R.; KUBEČKA, L. Attenuation Imaging in Ultrasound Transmission Tomography. In Proceedings of 18th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2006. Brno, Česká republika: VUTIUM Press, 2006. s. 233 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0.
Detail
R. Jiřík, I. Peterlík, J. Jan, J. Začal, R. Kolář, N. Ruiter, R. Stotzka. Reconstruction of Attenuation Images in Ultrasound Transmission Tomography. In Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Třešť, Česká Republika: DAR ÚTIA Praha, 2006. s. 48 ( s.)
Detail
PETERLÍK, I.; JIŘÍK, R.; RUITER, N.; STOTZKA, R.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Ultrasound Transmission Tomography Using Algebraic Reconstruction Techniques. In Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Praha: UTIA, AV ČR, 2006. s. 34 ( s.)
Detail
KOLÁŘ, R., JAN, J., LAEMMER, R., MARDIN, CH.Y., JIŘÍK, R., ZAČAL, J., FILIPÍK, A., PETERLÍK, I. Analysis of Retinal Autofluorescence Images for Early Glaucoma Diagnosis. In Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Česká Republika: DAR ÚTIA Praha, 2006. s. 35 ( s.)
Detail
KOLÁŘ, R., JAN, J., KUBĚNA, T., ČERNOŠEK, P., JIŘÍK, R., ZAČAL, J., FILIPÍK, A., PETERLÍK, I. Properties of the Retinal Nerve Fiber Layer via Color Fundus Images. In Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Česká Republika: DAR ÚTIA Praha, 2006. s. 52 ( s.)
Detail
H.Niemann,R.Chrastek,B.Lausen,L.Kubečka,J.Jan,C.Y. Mardin,G. Michelson. Towards automated diagnostic evaluation of retina imagess. Pattern Recognition and Image Analysis, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 671 ( s.)ISSN: 1054- 6618.
Detail
Igor Peterlík, Radovan Jiřík, Nicole Ruiter, Rainer Stotzka, Jiří Jan Radim Kolář. Algebraic Reconstruction Technique for Ultrasound Transmission Tomography. In Proceedings of International Conference ITAB 2006. Ioannina, Řecko: The University of Ioannina, 2006. s. 1 ( s.)
Detail
Kubecka L., Jan J., Kolar R., Jirik R. IMPROVING QUALITY OF AUTOFLUORESCENCE IMAGES USING NON- RIGID IMAGE REGISTRATION. In Proc. 14th European Signal Processing Conf. EUSIPCO 2006. 1. Florence (Italy): Univ. of Pisa, 2006. s. 357 ( s.)
Detail
J. Jan. Combining biomedical engineering tuition with ecological aspects. In Proc. Int. Conf. ICEE 2006, San Juan. 1. San Juan: iNEER, 2006. s. 18 ( s.)ISBN: 1-58874-649- 6.
Detail
KUBEČKA, L.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R. Elastic Registration for Auto- fluorescence Image Averaging. In Proc. 28th IEEE/EMBS Ann.Intern. Conf. 2006. New York: IEEE, 2006. s. 1948 ( s.)ISBN: 1-4244-0033- 3.
Detail
J.Jan, R.Kolar,R.Jirik, A.Filipik,L.Kubečka,I.Peterlik,J. Zacal. Overview of Biomedical Image Processing Activities of Brno Group of the DAR. In Abstracts of 2nd Int. Workshop on Data-Algorithms- Decision making. Praha: UTIA AVČR Praha, 2006. s. 1 ( s.)
Detail
A.Filipík, J.Jan, R. Jiřík. Calibration of a Transmission Ultrasound Computed Tomography System. In Abstracts of 2nd Int. Workshop on Data-Algorithms- Decision making. Třešť: UTIA AVČR Praha, 2006. s. 45 ( s.)
Detail
KOLÁŘ R., JAN J., KUBEČKA L. Computer support for early glaucoma diagnosis based on the fused retinal images. Scripta medica, 2006, roč. 2006, č. 79, s. 249-259. ISSN: 1211- 3395.
Detail
J.Jan, J.Kozumplík, I.Provazník (Eds.). Analysis of Biomedical Signals and Images - Proc. 18th Conf. EURASIP - BIOSIGNAL 2006. Brno: VUTIUM Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3152- 0.
Detail
 
2005
Filipík Adam, Jan Jiří. Reconstructing Attenuation Images in Ultrasonic Computed Tomography. In Radioelektronika 2005 - 15th Int. Cz.-Sl. Sci. Conference. Brno: VUT Brno, 2005. s. 171 ( s.)ISBN: 80-214-2904- 6.
Detail
Anagnostoudis, A., Jan, J. Deploying a Campus Grid: Experience With The Condor Distributed Batch System. In CD 3rd European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC' 05. 2005. s. 1692 ( s.)
Detail
Adam FILIPÍK. Attenuation Imaging in Ultrasonic Computed Tomography. In Poster 2005. Praha: 2005. s. 222 ( s.)
Detail
Adam Filipík. Ultrasonic Attenuation In Computed Tomography. In STUDENT EEICT 2005. Brno: VUT, 2005. s. 222 ( s.)
Detail
Asterios ANAGNOSTOUDIS, Jiří JAN. Use of an electromagnetic calibrated pointer in 3D freehand ultrasound calibration. In 15th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIIOELEKTRONIIKA 2005. VUT Brno, 2005. s. 81 ( s.)
Detail
Asterios Anagnostoudis. Acquisition, processing and scan- conversion of RF ultrasound data. In 9th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2005. Poster 2005. Praha: 2005. s. 41 ( s.)
Detail
Asterios ANAGNOSTOUDIS, Jiří JAN. Cross-wire Calibration for Freehand 3D Ultrasonography: Measurement and Numerical Issues. Radioengineering, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 222 ( s.)ISSN: 1210- 2512.
Detail
KUBEČKA, L., JAN, J. Retinal Image Fusion and Registration. In Proceedings of the 3rd EMBE Conference EMBEC' 05. IFMBE Proceedings. Prag: EAMBS, 2005. s. 1760 ( s.)ISBN: 17271983. ISSN: 1727- 1983.
Detail | WWW
NIEMANN, H., CHRASTEK, R., HOTHORN, T., LAUSEN, B., KUBECKA, L., JAN, J., MICHELSON, G. Optic Nerve Head Segmentation in Multimodal Retinal Images. In Proceed. of the 7th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies Conferrence (PRIA-7-2004). St. Petersburg: MAIK Nauka Interperiodica Publishing Moscow, 2005. s. 101 ( s.)
Detail
H. Niemann, R. Chrastek, T. Hothorn, B. Lausen, L. Kubecka, J. Jan, G. Michelson. Towards automated diagnostic evaluation of retina images. Pattern Recognition and Image Analysis, 2005, roč. 15, č. 2, s. 273 ( s.)ISSN: 1054- 6618.
Detail | WWW
Jiri Jan, Radim Chrastek, Libor Kubecka,Victor Derhartunian, Heinrich Niemann, Georg Michelson. Automated Optic Disc Segmentation in Multimodal Images of Retina. In CD Proceedings of the DOG/ SOE congress. Basic Sciences and Clinical Application. Berlin: DOG/ SOE, 2005. s. 1000 ( s.)
Detail
Anagnostoudis, A., Jan, J. CROSS- WIRE CALIBRATION FOR FREEHAND 3D ULTRASONOGRAPHY. In CD 3rd European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC' 05. 2005. s. 1692 ( s.)
Detail
Zacal J., Jan J. Method for 3- D US Data Positioning Based on Image Registration and Speckle Correlation. In Sborník příspěvků konference VRŠOV 2005. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 80-214-3008- 7.
Detail
Zacal J., Jan J. Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning. In IFMBE Proceedings (EMBEC). IFMBE Proceedings. Prague, Czech Republic: IFMBE, 2005. s. 1 ( s.)ISSN: 1727- 1983.
Detail
Kolář Radim, Jiří Jan. Tissue Models and Speckle Reduction in Medical Ultrasound Images. In Image Analysis. Lecture Notes in Computer Science. Springer. Lecture Notes in Computer Science, 2005. s. 1017-1026. ISBN: 3-540-26320- 9. ISSN: 0302- 9743.
Detail
KOLÁŘ, R.,KUBEČKA, L., JAN, J. CHRÁSTEK, R. DISPARITY ESTIMATION IN UNCALIBRATED STEREO RETINAL IMAGES. In IFMBE Proceedings. Praha: IFMBE, 2005. s. 555-559.
Detail
NIEMANN, H., CHRASTEK, R., HOTHORN, T., LAUSEN, B., KUBECKA, L., JAN, J., MICHELSON, G. Towards automated diagnostic evaluation of retina images. In Proceed. of the 7th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies Conferrence (PRIA-7-2004). St. Petersburg: MAIK Nauka Interperiodica Publishing, Moscow, 2005. s. 101 ( s.)
Detail
Kolář, R. Jan, J. Chaloupka, V. ULTRASOUND TISSUE CHARACTERIZATION USING NAKAGAMI MODEL WITH TEMPORAL AVERAGING. In IFMBE Proceedings - EMBEC 2005. IFMBE. Praha: IFMBE, 2005. s. 616-620.
Detail
SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J., HANUS, S., NAGY, Z., KASAL, M., ŠKORPIL, V., KOLKA, Z., PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Kolář, R. Jan, J. Chrástek, R. Laemmer, R. Mardin, Ch.Y. AUTOFLUORESCENCE AREAS DETECTION IN HRA IMAGES. In IFMBE Proceedings. Praha: IFMBE, 2005. s. 2384-2388.
Detail
Kolář, R. Kubečka, L. Jan, J. Barevná stereoskopie očního pozadí za využití digitální fotografie a konfokálního laserového oftalmoskopu. In DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ V BIOLOGII A MEDICÍNĚ 2005, elektronický sborník. České Budějovice: 2005. s. 1 ( s.)
Detail | WWW
Jiří Jan. A Transparent Way from RF Signals to Images in Magnetic Resonance Imaging. In EC-SIP-M 2005 ( 5th EURASIP Conference on Speech and Image Processing and Multimedia. EURASIP conferences. Bratislava, SR: Slovak University of Technology, 2005. s. II- 1 ( s.)ISBN: 80-227-2257- X.
Detail
Jiří Jan. From the Model of Magnetic - Resonance Signal to Applications. In DSP-MCOM 2005 (6th Internat. Conf. on Digital Signal Processing and Multimedia Communications. Košice SR: University of Technology Košice, 2005. s. 7 ( s.)ISBN: 80-8073-323- 6.
Detail
Kubecka L., Jan J., Kolar R., Jirik R. Non-Rigid Registration of Time Series of Auto- Fluorescent HRA 2D Images. In Abstracts of Contributions to International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. 41. Praha: UTIA, Czech Academy of Sciencies, 2005. s. 3 ( s.)
Detail | WWW
Začal J, Jan J, Jiřík J, Kolář J, Kubečka L, Peterlík I. Deploying a Campus Grid: Experience With The Condor Distributed Batch System. In International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Praha: UTIA - Academy of Science of Czech Republic, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Radovan Jiřík, Igor Peterlík, Jiří Jan, Nicole Ruiter, Rainer Stotzka, Radim Kolář, Libor Kubečka, Jiří Začal. Model of Radiofrequency Data Acquisition in Ultrasound Transmission Tomography. In Abstracts of Contributions to International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Praha: DAR UTIA AV ČR, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Anagnostoudis, A., Jan, J. Cross- wire Calibration for Freehand 3D Ultrasonography. In IFMBE Proceedings (EMBEC). IFMBE Proceedings Vol.11, 2005. Praha: IFMBE, 2005. s. 222 ( s.)
Detail
Filipík, A., Jan, J., Jiřík, R., Ruiter, N., Stotzka, R. Transducer Calibration in Transmission Ultrasound Tomography. In IFMBE Proceedings (EMBEC). IFMBE Proceedings Vol.11, 2005. Praha: IFMBE, 2005. s. 450 ( s.)
Detail
Jan, J., Jiřík, R., Kolář, R., Filipík, A., Kubečka, L. Selected Problems of Medical Image Data Processing (vyžádaný referát). In 2. společná konference. Praha: UTIA AVČR Praha, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Ing. Libor Kubečka, Jiří Jan. Fusion of multispectral retinal images. In STUDENT EEICT 2005. 12. Brno: FEKT VUT BRNO, 2005. s. 622 ( s.)ISBN: 80-214-2890- 2.
Detail
 
2004
JIŘÍK, R., JAN, J. Restoration and Analysis of Ultrasonic Images. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail
JAN, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 17th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0. ISSN: 1211- 412X.
Detail
KUBEČKA, L.; JAN, J. Registration of Bimodal Retinal Images improving modifications. In Proc. 26th Internat. Conf. IEEE- EMBS. San Francisco: IEEE, 2004. s. 1695 ( s.)ISBN: 0-7803-8440- 7.
Detail
KOLÁŘ, R., JIŘÍK, R., JAN, J. Estimator Comparison of the Nakagami- m Parameter and its Application in Echocardiography. Radioengineering, 2004, roč. 13, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1210- 2512.
Detail
SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J. Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail
JIŘÍK, R., JAN, J. Imaging of Ultrasound Attenuation Coefficient. Technology and Health Care, Int. Journal of Health Care Engineering, 2004, roč. 12, č. 2, s. 172 ( s.)ISSN: 0928- 7329.
Detail
JIŘÍK, R., JAN, J. Estimation of Ultrasound Attenuation Coefficient. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Proceedings of 17th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIM Brno, 2004. s. 258 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0.
Detail
JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Estimation of ultrasound attenuation coefficient using log- spectrum domain processing. In Proceedings of the 26th Annual Int. Conf. of the IEEE EMBS. USA: IEEE inc., 2004. s. 1411 ( s.)ISBN: 0-7803-8440- 7.
Detail
JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Ultrasound Attenuation Imaging. Journal of Electrical Engineering, 2004, roč. 55, č. 7- 8, s. 180 ( s.)ISSN: 1335- 3632.
Detail
JAN, J. Transforming the Traditional BME Curriculum at the University of Technology Brno. In Proc. internat. conf. BIOMEDEA 2004. Eindhoven: EAMBES & TU/ e, 2004. s. 9 ( s.)
Detail | WWW
PETRŽELA, R., JAN, J. Spatial Interpolation Based on "Thick" B- scans for 3D ultrasound. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of biomedical signals and images, vol. 17. Brno: VUTIUM Press Brno, 2004. s. 340 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0.
Detail
JAN, J. Analýza medicínských ultrasonografických dat se zamerením na 3D zobrazení v kardiologii (záv. zpráva grantu GACR). Brno: VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail
JAN, J. Pocitacove zpracovani oftalmologickych obrazovych dat (záver. zpráva grantu AIP CR). Brno: VUT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail
CHRÁSTEK, R.; SKOKAN, M.; KUBEČKA, L.; JAN, J. Multimodal Retinal Image Registration for Optic Disc Segmentation. Methods of Information in Medicine, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 336 ( s.)ISSN: 0026- 1270.
Detail
JAN, J. Signal and Image Processing in Ultrasonic Imaging. In Proceedings 11th Intern. Symposium Computer- Aided Noninvasive Vascular Diagnostics. Prague: CVUT Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail
JAN, J. Generalised MRI signal model - a transparent way from RF signal to images. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIUM Brno, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0.
Detail
ZAČAL, J., JAN, J. Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 17th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIUM Press, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0.
Detail
ANAGNOSTOUDIS, A., JAN, J. Volumetric and Sequential Freehand Three-Dimensional Ultrasound Imaging: A Survey. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2004. s. 331 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0. ISSN: 1211- 412X.
Detail
KUBEČKA, L., JAN, J. Method for Registration of Multimodal Images of Human Retina. In Proceedings of 17th Biennial Int. Conf. Biosignal 2004. Brno: BUT Brno Press, 2004. s. 255 ( s.)ISBN: 80-214-2633- 0.
Detail
 
2003
JAN, J. Concept and Use of Classical Pipe Organ at the University of Technology Brno. In Sborník konference Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600- 2000. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 63 ( s.)ISBN: 80-244-0610- 1.
Detail
PETRŽELA, R., JAN, J. Overview of interpolation methods for 3D freehand ultrasound. In Radioelektronika 2003. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 463 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
Detail
JAN, J. Signal and Image Data Processing in Ultrasonic Imaging. In Proceedings EC-VIP- MC 2003. Zagreb, Croatia: Faculty of EE and Computing, University Zagreb, 2003. s. 59 ( s.)ISBN: 953-184-054- 7.
Detail
JAN, J., PROVAZNÍK, I. Editorial: Special Issue on Advances in Modality Oriented Medical Image Processing. EURASIP Journal of Applied Signal Processing, 2003, roč. 2003, č. 5, s. 403 ( s.)ISSN: 1110- 8657.
Detail
KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102). Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail | WWW
KOLÁŘ, R., JAN, J. VISUALIZATION OF THE RETINA LASER IMAGES IN MATLAB. In Proceedings of Matlab 2003. Praha: Humusoft s.r.o., 2003. s. 306 ( s.)ISBN: 80-7080-526- 9.
Detail | WWW
Kolář R., Kurečka R., Rohel J., Jan J., Chaloupka V. 3D Freehand Ultrasound Measurement System. In 3D Freehand Ultrasound Measurement System. Craiova, Rumunsko: The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 2003. s. 425 ( s.)
Detail
KUBEČKA, L., SKOKAN, M., JAN, J. Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina. In Proc. 25th Internat. Conf. IEEE- EMBS. Cancún, Mexico: IEEE, 2003. s. 599 ( s.)ISBN: 0-7803-7790- 7.
Detail
JAN, J. Present Directions in Ultrasonographic Data Analysis. In Proceedings of VII Intern. Conference SYMBIOSIS 2003. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Electrotech. University, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-214-0893- 6.
Detail
JAN, J. Innovated MSc Curriculum in Biomedical and Ecological Engineering at the UT Brno. In Proceedings of VII Intern. Conference SYMBIOSIS 2003. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Electrotech. University, 2003. s. 22 ( s.)ISBN: 80-214-0893- 6.
Detail
ZAČAL, J., JAN, J. KOMPILACE 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT SNÍMANÝCH METODOU FREE- HAND. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 169 ( s.)ISBN: 80-7082-992- 3.
Detail
PETRŽELA, R., JAN, J. METODY REKONSTRUKCE MEDICÍNSKÝCH 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. Neuveden. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika: VŠB - Technická universita Ostrava, 2003. s. 234 ( s.)ISBN: 80-248-0432- 8.
Detail
ZAČAL, J., JAN, J. Kompilace 3D ultrazvukových dat snímaných metodou free- hand. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. Neuveden. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 284 ( s.)ISBN: 80-248-0432- 8.
Detail
JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Imaging of Ultrasound Attenuation Coefficient. In Abstracts of ESEM- ESAO Conference 2003. Halle, Germany: 2003. s. 188 ( s.)
Detail
KOLÁŘ, R., JAN, J. 3D imaging of retina laser images with Visualization Toolkit. In Proceedings of Radioelektronika 2003. VUTIUM BRNO. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 123 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
Detail
KOLÁŘ, R., FEDRA, P., ROHEL, J., KUREČKA, R., JAN, J., CHALOUPKA, V. 3D interpolation for ultrasound volume reconstruction. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
Detail
JAN, J., JANOVÁ, D. COMPLEX APPROACH TO SURFACE RECONSTRUCTION OF MICROSCOPIC SAMPLES FROM BIMODAL IMAGE STEREO DATA. In Science, Technology and Education of Microscopy (Editor: A.Mendez-Vilas). Microscopy series, vol. II. Badajoz (Spain), 2003.: Formatex, Badajoz Spain 2003, 2003. s. 656 ( s.)ISBN: 84-607-6699- 3.
Detail
 
2002
JAN, J., JANOVÁ, D. COMPLEX APPROACH TO SURFACE RECONSTRUCTION OF MICROSCOPIC SAMPLES FROM BIMODAL IMAGE STEREO DATA. Machine Graphics and Vision, 2002, roč. 10, č. 3, s. 261 ( s.)ISSN: 1230- 0535.
Detail
JAN, J. Deriving attenuation profiles from raw digital ultrasonographic data. Journal of Electrical Engineering, 2002, roč. 2002, č. 3- 4, s. 70 ( s.)ISSN: 0013- 578X.
Detail
JAN, J. Methods of Ultrasonographic Image Data Processing (invited lecture). In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP Conference BIOSIGNAL Proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
Detail
JAN, J., JANOVÁ, D. Stereo Based Quantitayive Evaluation Of Microscopic Bio- Substrate Surfaces. In Analysis of biomedical signals and images. (16- th biennial international eurasip conference BIOSIGNAL2002. Brno: VUTIUM Press, 2002. s. 268 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
Detail
CHALOUPKA, V., ELBL, L., JAN, J., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfúzní scintigrafie u nemocných po infarktu myokardu. Noninvasive Cardiology, 2002, roč. 11, č. 2, s. 89 ( s.)ISSN: 1210- 0048.
Detail
CHALOUPKA, V., JAN, J., ELBL, L., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfuzní scintigrafie (SPECT) u nemocných po infarktu myokardu. Cor at Vasa. 2002. s. 46 ( s.)ISSN: 0010- 8650.
Detail
CHALOUPKA, V., JAN, J., ELBL, L., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Kontrastní echokardiogragie myokardu u nemocných po infarktu myokardu. Cor at Vasa. 2002. s. 250 ( s.)ISSN: 0010- 8650.
Detail
JAN, J. Non- linear matched filters for analysis of differences. 2002, roč. 42, č. 5- 6, s. 51 ( s.)
Detail
JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. vědecké monografie. vědecké monografie. Brno: VUTIUM Brno, 2002. 427 s. ISBN: 80-214-1558- 4.
Detail
JAN, J. Vybrané metody zpracování dat v ultrazvukové tomografii. In Inteligentní systémy ve zdravotní péči - sborník konference. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 12 ( s.)
Detail
JAN, J. New graduate biomedical & ecological engineering curriculum at the University of Technology Brno. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP intern. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. s. 483 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
Detail
JAN, J., JANOVÁ, D. Stereo based quantitative evaluation of microscopic bio- substrate surfaces. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP intern. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. s. 368 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
Detail
JIŘÍK, R., JAN, J. Spatial Resolution Enhancement in Ultrasonography by 2D Formalised Restoration. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP internat. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. s. 365 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
Detail
JAN, J. Vlnková transformace (wavelet transform) - koncept, interpretace a použití. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 59, č. 2, s. P1 ( s.)ISSN: 0037- 668X.
Detail
SKOKAN, M.; SKOUPÝ, A.; JAN, J. Registration of Multimodal Images of Retina. In Proceedings of the 24th Annual Inernational Conference of EMB Society of IEEE. New Jersey USA: IEEE USA, 2002. s. 1094 ( s.)ISBN: 0-7803-7612- 9.
Detail
JAN, J. Registration of Multimodal Images of Retina. 2002.
Detail
SKOKAN, M., JAN, J. LÍCOVÁNÍ MULTIMODÁLNÍCH OBRAZŮ SÍTNICE. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 24 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
Detail
SKOKAN, M., Skoupý, A., JAN, J. Registration of Multimodal Images of Retina. In Proc. 2nd IEEE-EMBE-BMES conf. 2002. EMBS/BMES Conference, 2002. Proceedings of the Second Joint. Houston: IEEE, 2002. s. 1094 ( s.)ISBN: 0-7803-7613- 7. ISSN: 1094- 687X.
Detail
JAN, J., PROVAZNÍK, I. Mezinárodní konference BIOSIGNAL 2002 evropské asociace EURASIP. Lékař a technika. 2002. s. 177 ( s.)ISSN: 0301- 5491.
Detail
SVAČINA, J., HANUS, S., VRBA, K., JAN, J. Research of Electronic Communication Systems and Technologies. Výzkumná zpráva výzkumného záměru MŠMT v Praze č. MSM 262200011. neuvedeno. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail
 
2001
SVAČINA, J., HANUS, S., VRBA, K., JAN, J. Research of Electronic Communication Systems and Technologies. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail
JAN, J., JANOVÁ, D. Similarity Criteria for Stereo- Based Surface Reconstruction in Bimodal SEM. In Proc. 4th int. conf. NNSMED 2001. 1. Crete - Greece: Technol. Edu. Inst. of Crete, 2001. s. 275 ( s.)ISBN: 960-85316-5- 9.
Detail
JAN, J.; JANOVÁ, D. Similarity Criteria for Stereo Based Surface Reconstruction in Bimodal SEM. In Neural Networks and Expert Systems in Medicine and Healthcare. Crete Greece: TECHNOLOGICAL Educational Institute of Crete, 2001. s. 275 ( s.)
Detail
JAN, J. NEW GRADUATE BME CURRICULUM AT THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO. In Proc. 23rd. Annual Int. Conference IEEE - EMBS 2001. 1. Istanbul Turkey: IEEE, 2001. s. n ( s.)ISBN: 0-7803-7213- 1.
Detail
KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství, 2001. ISBN: 80-214-1964- 4.
Detail
CHALOUPKA, V., ELBL, L., JAN, J., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Comparison of dobutamine stress echocardiography, myocardial contrast echocardiography and SPECT in patients with acute myocardial infarction. European Journal of Echocardiography, 2001, roč. 2001, č. S2, s. 65 ( s.)ISSN: 1525- 2167.
Detail
JAN, J. NOVÝ STUDIJNÍ PLÁN BIOMEDICÍNSKÉHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ NA VUT BRNO. In Bionika a biomedicínske inžinierstvo. 1. Bratislava SK: FEI STU Bratislava SK, 2001. s. 2 ( s.)ISBN: 80-227-1611- 1.
Detail
CHALOUPKA, V., JAN, J., ELBL, L., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Úskalí hodnocení funkce a perfúze myokardu pomocí dobutaminové a kontrastní echokardiografie. Cor at Vasa, 2001, roč. 2001, č. 43, s. 31 ( s.)ISSN: 0010- 8650.
Detail
JAN, J., PROVAZNÍK, I. Zpráva: Eurokonference BIOSIGNAL 2000. Lékař a technika. 2001. s. IV ( s.)ISSN: 0301- 5491.
Detail
JAN, J. a kol. Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství. verze 1. Brno: MŠMT ČR, 2001.
Detail
MÍŠEK, A., JAN, J. TISSUE ATTENUATION ESTIMATION BASED ON STANDARD ULTRASONOGRAPHIC DATA. In Proc. 23rd Annual Int. Conf. IEEE- EMBS 2001. IEEE. Istanbul, Turkey: IEEE, 2001. s. 1111 ( s.)ISBN: 0-7803-7213- 1.
Detail
BENEŠOVÁ, Y., NIEDERMAYEROVÁ, I., JAN, J. Relationship of the size of the transverse area of the spinal cord and the functional score in spondylogenic cervical myelopathy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2001, roč. 63, č. 4, s. 215 ( s.)ISSN: 1210- 7859.
Detail
JAN, J. NEW GRADUATE BIOMEDICAL & ECOLOGICAL ENGINEERING CURRICULUM AT THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO. In CD Proceedings of the BMEEDU 2001 International Conference on Biomedical Engineering Education. 1. Praha: FEL ČVUT Praha, 2001. s. n ( s.)
Detail
JIŘÍK, R., JAN, J. IMPROVEMENT OF SPATIAL RESOLUTION IN ULTRASOUND IMAGES USING 2D HOMOMORPHIC FILTERING. In Proceedings of VI. Int. Conf. SYMBIOSIS 2001. 1. Sczyrk, Poland: Silesian TU Gliwice, 2001. s. 57 ( s.)ISBN: 80-214-0893- 6.
Detail
JAN, J., JANOVÁ, D. Bimodal-image based stereo reconstruction modified for bio- substrate surface analysis. In Proc. DSP-MCOM 2001 5th intern. conf. 1. Košice, SR: TU Košice Slovakia, 2001. s. 50 ( s.)ISBN: 80-89061-49- 4.
Detail
JIŘÍK, R., JAN, J. 2D Homomorphic Approach to Deconvolution of Ultrasonograms. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Papers written by postgraduate students, Volume 2. Brno: 2001. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
Detail
JAN, J., CHALOUPKA, V. PERFUSION OF MYOCARDIUM ASSESMENT BASED ON ANALYSIS OF ULTRASONOGRAPHIC HARMONIC IMAGING DATA. In Proc. VI. Int. Conf. SYMBIOSIS 2001. 1. Gliwice Poland: 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-0893- 6.
Detail
JIŘÍK, R., JAN, J. Restoration of Ultrasound Images Using 2D Homomorphic Filtering. In Proc.11th Int. Conf. Radioelektronika 2001. 1. Brno: 2001. s. 210 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
Detail
 
2000
JIŘÍK, R., JAN, J. Restaurace ultrazvukových dat s využitím kepstrální analýzy. In Sborník abstrakt, kongres MEFA 2000. Brno: 2000. s. 0 ( s.)
Detail
JAN, J. Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. volume 44. volume 44. London: The Institution of Electrical Engineers, 2000. 407 s. ISBN: 0-85296-760- 8.
Detail
JAN, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I., SZABÓ, Z. Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 15th Biennial EURASIP Conference BIOSIGNAL 2000. Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 15th Biennial EURASIP Conference BIOSIGNAL 2000. 15. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press, 2000. ISBN: 80-214-1610- 6.
Detail
 
1997
BLAHA, J., JAN, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Study of Certain Algorithms of Image Data Analysis and Compression. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 1085 ( s.)
Detail
JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů (438 str.) 1. vydání. Brno: VUTIUM Press Brno, 1997. 437 s. ISBN: 80-214-0816- 2.
Detail
 
1996
Jan, J. Two- Dimensional Nonlinear Matched Filters. In Proc. 2nd Int. Conf. COFAX' 96. Bratislava, SR: Bratislava, 1996. s. 193-198.
Detail
 
1995
Jan, J. Nonlinear "Matched" Filters. In Proc. Int. Conf. COFAX' 95. Bratislava, SR: Bratislava, 1995. s. 201 ( s.)
Detail
 
1994
JANOVÁ, D.; JAN, J. Reliable surface reconstruction from stereo pairs of images provided by scanning electron microscope. Czechoslovak Journal of Physics, 1994, roč. 1994 (44), č. 3, s. 255-260. ISSN: 0011- 4626.
Detail
 
1993
JAN, J.; PROVAZNÍK, I. Comparison of Different Approaches to Suppress Speckles in Ultrasonic Tomograms. In Proceedings of the 5th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns. 719. London: Springer- Verlag, 1993. s. 657 ( s.)ISBN: 3-540-57233- 3.
Detail
 
1992
JAN, J. Formalized Restoration of Ultrasonic Tomograms. In IEEE 14th International Conference on Biomedical Engineering. 5. Paris: IEEE Service center, 1992. s. 2153 ( s.)ISBN: 0-7803-0785- 2.
Detail
JAN, J. Experimental Restoration of Ultrasonic Tomograms by Modified Wiener Filters. 1992, roč. 1992, č. 17, s. 51 ( s.)
Detail
 
1989
JAN, J.; KUBÁK, R. Speckle reduction by averaging of ultrasonograms diversified by scanhead displacements. In Seattle: IEEE, 1989. s. 91-94.
Detail
 
1981
J. Jan. Kumulační metody zpracování signálů (vyžádaný článek). Slaboproudý obzor, 1981, roč. 1981 (42), č. 12, s. 565-572. ISSN: 0037- 668X.
Detail
 
1900
JANOVÁ, D., JAN, J. Chybí název. In DSP 99, The 4th International Conmference on Digital Signal. Herlany, Slovenská Republika: COMPUGRAPH Košice, Slovak rep., 1900. s. 186 ( s.)ISBN: 80-88896- 4.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.