• Noc vědců 2017
  • Závod osmiveslic 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Hlavní e-mail jan@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 508
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2014
Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2012
Zavádění moderních algoritmů analýzy a fúze obrazů do výuky interdisciplinárních oborů biomedicínského inženýrství, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
7AMB12DE002, 7AMB12DE002 Extrakce nových diagnostických parametrů pro vybrané nemoci z obrazových dat sítnice, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
Detail
GAP103/12/0552, Srovnání a inference metod hodnocení funkční a efektivní konektivity v fMRI, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
Detail
2011
Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
Detail
GAP304/11/1318, Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
Detail
2010
Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci a fúzi medicínských obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
Support of glaukoma diagnostics via advanced analysis of retinal image data , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
Detail
2008
Simulace ultrazvukového pole v nehomogenním prostředí pro účely ultrazvukové výpočetní tomografie, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
Detail
2007
Topographic colour fused image as a new imaging modality for web-based support of glaucoma diagnosis, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2008
Detail
2006
EVICAB - European Virtual Campus for Biomedical Engineering , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
Detail
2005
Development of high resolution image reconstruction algorithms for medical ultrasound computer tomography, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
Detail
MSM0021630513, Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM 0021630513. 2005 - 2011 , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
Detail
Segmentace oftalmologických obrazů s využitím fúzovaných vektorových obrazových dat, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
Detail
Rekonstrukce třídimensionálních ultrasonografických dat snímaných v reálném čase, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
Detail
2004
1M0572, Aplikace zpracování a analýzy obrazů v medicíně (brn. výzk centrum ID:1M0572,č.proj.1M6798555601 Data, Algoritny a Rozhodování) - DAR, zahájení: 14.04.2004, ukončení: 31.12.2011
Detail
Využití bioimpedance pro měření parametrů krevního oběhu., zahájení: 07.04.2004
Detail
D-CZ 23/05-06 Computer Aided Diagnosis of Glaucoma based on Analysis of Multimodal Image Data, zahájení: 30.03.2004, ukončení: 31.12.2006
Detail
2003
Dekonvoluce ultrasonografických obrazů (VUT – Jiřík), zahájení: 01.09.2003, ukončení: 31.08.2005
Detail
Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
Detail
GP102/03/P153, Zpracování a analýza 3D oftalmologických obrazových dat se zaměřením na zlepšení preventivní diagnostiky glaukomu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
Detail
KJB2813303, Analýza a eliminace speklí v 3D medicínských ultrazvukových obrazech, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
Detail
2002
Kompilace a segmentace trojrozměrného souboru obrazových dat z 2D skenů., zahájení: 25.01.2002
Detail
GA102/02/0890, Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
Detail
2001
Počítačové zpracování oftalmologických obrazových dat, zahájení: 01.07.2001, ukončení: 31.12.2004
Detail
Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství - A, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
Detail
Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
Detail
2000
GA102/00/P079, Metody multirezoluční vizualizace medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
Detail
EuroConference BIOSIGNAL 2000, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 30.06.2001
Detail
1999
GA102/99/1228, Analýza a interpretace obrazových dat ultrazvukové tomografie, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
Detail
MSM 262200011, Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
Detail
NA5720, Kontrastní echokardiografie myokardu u nemocných po infarktu myokardu, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
Detail
1998
GA102/98/P018, Rekonstrukce a vizualizace 3D medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1999
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.