doc. Ing.

Jiří Hlinka

Ph.D.

FSI – proděkan pro vnější vztahy, spolupráce s průmyslem

+420 54114 2584
hlinka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Střední průmyslová škola strojnická, Sokolská 1, Brno
 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, specializace Stavba letadel
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, specializace Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2007, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2002-2011, Výzkumný pracovník Centra leteckého a kosmického výzkumu, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2005-2007, Odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2011-2013, Výzkumný pracovník NETME Centra
 • 2007-dosud, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavním předmětem zájmu je výzkum v oblasti spolehlivosti letadlové techniky, včetně analýz spolehlivosti soustav letadel. Oblasti řešení zahrnují mechanické soustavy (prvky) leteckých a kosmických zařízení, avionické soustavy letadel a elektrické zdrojové soustavy letadel.
 • Vývoj a zástavby soustav letadel.
 • Elektrické pohony letadel.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2000, Výměnný studijní pobyt na KHBO, Oostende (Belgie)
 • 2006, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", KHBO Oostende, Belgie
 • 2007, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", VGTU, Vilnius Gediminas Technical Univeristy, Antanas Gustaitis Aviation Institut, Vilnius, Lithuania
 • 2009, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", KHBO Oostende, Belgie
 • 2009, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", VGTU, Vilnius Gediminas Technical Univeristy, Antanas Gustaitis Aviation Institut, Vilnius, Lithuania
 • 2018, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS+, EPF Ecole d´Ingenieurs, Sceaux, Francie

Univerzitní aktivity

 • 2007-2013, tajemník Leteckého ústavu, VUT FSI v Brně
 • 2014-dosud, proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem, VUT FSI v Brně
 • 2014-dosud, člen Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Projekty

Účast v mezinárodních projektech:

2017-2019 EDEC (Enhanced Diesel Engine Control) – H2020, 754869, H2020-CS2-CFP04-2016-02

2009-2014  DAEDALOS  (Dynamics in Aircraft Engineering Design and Analysis for Light Optimized Structures ) – 7.RP, GA-2010-266411

2010-2014  CEDESA (Centre of Excellence for Design of Efficient and Safe Aircraft) – 7.RP, FP7-REGPOT-2010-1-264084

2009-2012  PPLANE (Personal Plane) – 7.RP, ACP8-GA-2009-233805

2006-2009  CESAR (Cost-Effective Small Aircraft) – 6.RP, Integrated project, Contract no. 30888

2006-2007  ENFICA-FC (Environmentally Friendly Inter City Aircraft powered by Fuel Cells) – 6.RP, AST5-CT-2006-030779

 

Účast v národních projektech:

2017-2020 Pokročilé technologie modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých motorů, grantový projekt FV20043 podporovaný MPO

2014-2017   Asistenční systémy k podpoře správných rozhodnutí pilota zvyšujících bezpečnost provozu malých civilních letounů, grantový projekt TA04030510 podporovaný TAČR

2009-2013   Aplikace letounu VUT 001 Marabu pro pohon vodíkovými palivovými články, grantový projekt FR-TI1/061 podporovaný MPO

2009-2013   Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100, grantový projekt FR-TI2/276 podporovaný MPO

2006-2009   VUT 001 Marabu (Návrh a realizace letounu VUT 001 Marabu pro podporu využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru), grantový projektFI-IM3/041 podporovaný MPO

2005-2010   EV55 (Návrh a vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV55), grantový projektFI-IM4/041 podporovaný MPO 

2005-2011  Centrum leteckého a kosmického výzkumu (CLKV), grantový projektLN 13511 podporovaný MŠMT

2004-2006   VUT100 (Vývoj letounu VUT100), grantový projektFI-IM/038 podporovaný MPO