Ing.

Jiří Hejčík

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3284
hejcik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Dopravní a manipulační technika, specializace Spalovací motory
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01/2011 - dosud, Odborný asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně 
 • 03/2015 - 12/2017, Vědecký pracovník, NETME PPE TTP, FSI VUT v Brně
 • 04/2012 - 2/2015, Technicko hospodářský pracovník, Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE), NETME, FSI VUT v Brně
 • 02/2010 - 12/2011, Technicko hospodářský pracovník, Letecký ústav - CLKV FSI VUT v Brně (úvazek 50 %)
 • 01/2010 - 02/2011, Technicko hospodářský pracovník, Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE), NETME, FSI VUT v Brně
 • 09/2007 - 12/2010, Asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 06/2005 - 08/2007, Technicko hospodářský pracovník, Energetický ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Přenos tepla a látky 
 • Kompaktní výměníky tepla 
 • Experimentální metody 1  
 • Klimatizace a tepelná čerpadla
 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla
 • Tepelný management vozidel

Vědeckovýzkumná činnost

 • Intenzifikace přenosu tepla
 • Výměníky tepla
 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla
 • Zásobníky tepla

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005, Lund University, studijní pobyt

Projekty

 • DC Components and Grids (DCC+G)
 • Heat transfer in tubular minichannels
 • NETZ – Nízkoemisní turbínový zdroj (ve spolupráci PBS, Unis, VUES)
 • Konstrukční návrh části rekuperátoru s použitím počítačového modelování
 • Eureka Hefreca – Vysoce účinný rekuperátoru spalin spalovací turbíny
 • Vývoj nové řady flexotiskových strojů (SOMA Lanškroun)
 • Vliv modelů turbulence na součinitel přestupu tepla
 • Plošné měření součinitele přenosu tepla

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

28