doc. Ing.

Jiří Háze

Ph.D.

FEKT, UMEL – vedoucí ústavu

+420 54114 6102
haze@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Funkce

Vysoké učení technické v Brně

Rada pro informační systém, člen

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Kolegium děkana, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.