Ing.

Jiří Chmelík

FEKT, UBMI

+420 54114 6617
chmelikj@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Chmelík

Publikace

 • 2019

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; CHMELÍK, J.; ZUMBERG, I.; ČMIEL, V.; POLÁKOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells. MOLECULES, 2019, roč. 24, č. 7, s. 1192-1209. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW

 • 2018

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Modern semi-automatic set-up for testing cell migration with impact for therapy of myocardial infarction. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2018. s. 155-159. ISBN: 978-981-10-9022-6. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Spine Localisation and Vertebra Segmentation in CT Data. Prague, Czech Republic: 2018. s. 232-233.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Fully automatic CAD system for segmentation and classification of spinal metastatic lesions in CT data. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering, Book of Abstracts. Prague, Czech Republic: 2018. s. 231-232.
  Detail

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Spine Localisation and Vertebra Segmentation in CT Data. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2018. s. 223-226. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Segmentation and Classification of Spinal Metastatic Lesions in CT Data. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2018. s. 155-158. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; OUŘEDNÍČEK, P.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Spine lesion analysis in 3D CT data – Reporting on research progress. In AIP Conference Proceedings vol. 1956. AIP conference proceedings. 1. Melville, New York: AIP Publishing, 2018. s. 11-14. ISBN: 978-0-7354-1657-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; NECKÁŘ, J.; KOLÁŘ, R. Automatic Segmentation of Myocardial Infarction in Rats Subjected to Regional Ischemia. In Computing in Cardiology 2018. Computing in Cardiology. Maastricht, Netherlands: Computing in Cardiology, 2018. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Deep convolutional neural network-based segmentation and classification of difficult to define metastatic spinal lesions in 3D CT data. MEDICAL IMAGE ANALYSIS, 2018, roč. 49, č. C, s. 76-88. ISSN: 1361-8415.
  Detail | WWW

 • 2017

  JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Spine lesion analysis in 3D CT data - reporting on reseach progress. 6th Int. Conference on Biotechnology and Bioengineering 2017 Abstract book. 1. Offenburg (Germany): Offenburg University of Applied Sciences (Germany), 2017. s. 10-10.
  Detail

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Vertebrae segmentation in 3D CT data: a review of methods and evaluation approaches. CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1573-4056.
  Detail | WWW

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; SVOBODA, O.; CHMELÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Fluorescence method for measuring cell proliferation by image analysis of cell confluency. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. s. 47-48. ISBN: 978-80-210-8580- 0.
  Detail | WWW

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Tumorous Spinal Lesions: Computer Aided Diagnosis and Evaluation Based on CT Data – A Review. CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, 2017, roč. 14, č. 5, s. 686-694. ISSN: 1573-4056.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

 • 2016

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-MOHSEN, A.; CHMELÍK, J.; ZIKMUND, T.; BRTNÍKOVÁ, J.; JAKUBÍČEK, R.; ZUBAL, L.; JAN, J.; KAISER, J. Accurate micro-computed tomography imaging of pore spaces in collagen-based scaffold. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2016, roč. 27, č. 6, s. 1-18. ISSN: 0957-4530.
  Detail

 • 2015

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 481-485. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

  BAIAZITOVA, L.; CHMELÍK, J.; ČMIEL, V.; ČERVENÝ, J.; PROVAZNÍK, I. Cell nuclei localization and 3D reconstruction of plant cell cultures from confocal images. Book of Abstracts CEITEC PhD Retreat. 1. Valtice, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2015. s. 35-35. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Characterisation of cells migration through cardiac tissue using advanced microscopy techniques and Matlab simulation. In Computing in Cardiology 2015. Compuing in Cardiology 2013. Nice, France: Computing in Cardiology 2015, 2015. s. 1125-1128. ISBN: 978-1-5090-0684- 7. ISSN: 2325-8861.
  Detail

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů. In Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015. Bratislava, Slovak republic: NEXSYS, Ltd., Bratislava, 2015. s. 118-127. ISBN: 978-80-972051-0- 2.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře. In Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015. Bratislava, Slovak republic: NEXSYS, Ltd., Bratislava, 2015. s. 107-117. ISBN: 978-80-972051-0- 2.
  Detail

  LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Could it be possible to distinguish bending and crossing fibers in diffusion MRI data?. Clinical Neurophysiology. Netherlands: Elsevier B.V., 2015. s. e46 (e46 s.)ISSN: 1388- 2457.
  Detail | WWW

  JAN, J.; NOVOSADOVÁ, M.; DEMEL, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Combined bone lesion analysis in 3D CT data of vertebrae. In IEEE EMBC 2015 Proceedings Milano (It). Proceedings IEEE EMBC. IEEE. Milano (Itálie): IEEE, 2015. s. 6374-6377. ISBN: 978-1-4244-9270- 1. ISSN: 1557-170X.
  Detail

 • 2014

  CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D LUNG SEGMENTATION SEGMENTATION USING MARKOV RANDOM FIELDS. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA, 2014. s. 217-221. ISBN: 978-80-214-4924- 4.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: ÚBMI, VUT v Brně, 2014. s. 16-25. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
  Detail

  LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: UBMI, VUT v Brně, 2014. s. 37-46. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. 3D Imaging of Biopolymeric Scaffolds Using X-Ray Computed Micro- Tomography and Stereoscopy. CEITEC anual conference "Frontiers in Materials and Life Sciences". first. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. s. 243-243. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ZIKMUND, T.; ABDEL-LATTIF, A.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; KAISER, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; ZUBAL, L.; JAN, J. Stereoscopic analysis of collagen scaffolds in real 3D volume. Polymery 2014, sborník abstraktů. Praha: Ústav Makromolekulární chemie, 2014. s. 98-99. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro- tomografie. In Programová brožura konference: VIII. česko- slovenská konference Polymery. 1. Praha: ÚMCH AVČR, 2014. s. 23-25. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; KAISER, J. 3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT. Brno: 2014. s. 36-36.
  Detail

 • 2013

  CHMELÍK, J.; WALEK, P. AFFINE REGISTRATION OF NATIVE AND CONTRAST- ENHANCED CT BRAIN IMAGES. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: LITERA, 2013. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-4694- 6.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.