prof. MUDr.

Jindřich Vomela

CSc.

FEKT, UBMI – externí spolupracovník

vomela@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.

Publikace

 • 2007

  VOMELA, J., HORVÁTH, T., NOVÁK, J., SKŘIČKOVÁ, J., GARAJOVÁ, B. Akutní trendy onkologické pneumochirurgie. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. Plzeň: Euroverlag, 2007. s. 14-14. ISBN: 978-80-71777-003- 9.
  Detail

  IVIČIČ, J., HERMANOVÁ, M., VOMELA, J. Benigní lymfoepiteliální cysta pankreatu - kazuistika. Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 6, s. 300-302. ISSN: 0035- 9351.
  Detail

  MITÁŠ, L., VOMELA, J., HANKE, I., IVIČIČ, J., HORVÁTH, T. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. Plzeň: Euroverlag, 2007. s. 37-37. ISBN: 978-80-7177-003- 9.
  Detail | WWW

  SKŘIČKOVÁ, J., TOMÍŠKOVÁ, M., SVOBODNÍK, A., BABIČKOVÁ, L., KAPLANOVÁ, J., KADLEC, B., TURČÁNI, P., VAŠUTOVÁ, I., HANKE, I., HORVÁTH, T., VOMELA, J. The 7-years results of the surgical treatment of non- small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment. In Journal of Thoracic Oncology. Seoul, Korea: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 656-656.
  Detail | WWW

  HORVÁTH, T., ČÍHALOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, M.,MACKOVÁ, D., ŠPELDA, S., BARTOŇKOVÁ, H., MITÁŠ, L., HORNIAK, I., CHARVÁTOVÁ, M., HANKE, I., KALA, A., STRATIL, D., GARAJOVÁ, B., KOUKALOVÁ, R., MANNOVÁ, J., RYBNÍČKOVÁ, S., SCHNEIDEROVÁ, M., ZIMOVÁ, A., VOMELA, J., VYZULA, R. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In XVI. moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická a fyziologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 70-70. ISBN: 978-80-7177-003- 9.
  Detail | WWW

 • 2006

  Křikava Ivo, Vomela Jindřich, Ševčík Pavel, Gál Roman. Využití paravertebrální blokády pro videothorakoskopii u rizikové pacientky - kazuistika. In Hradecké sympozium regionální anestezie. Hradec Králové: Skopec František RNDr.,CSc. - Nucleus HK, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86225-97- 6.
  Detail

 • 2004

  VOMELA, J., GARAJOVÁ, B., KORSA, M., VÁLEK, V. Léčba nemocných s těžkou nekrotizující formou akutní pankreatitidy - interdisciplinární spolupráce. In Ročenka intenzovní medicíny. Praha: Galén, 2004. s. 221 ( s.)ISBN: 80-7262-227- 7.
  Detail

  KONEČNÁ, D., HEMMELOVÁ, B., LINHARTOVÁ, M., VOMELA, J., KALA, A. Výsledky intenzivní péče u septických pacientů na CHK FN Brno v letech 2001 a 2002. In Ročenka intenzivní medicíny. Praha: Galén, 2004. s. 155 ( s.)ISBN: 80-7262-227- 7.
  Detail

  VOMELA, J. Intenzivní oborová péče. In Sborník abstrakt 10. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS J.E.P. Luhačovice: 2004. s. 17 ( s.)ISBN: 80-239-1306- 9.
  Detail

  KORSA, M., HANKE, I., VOMELA, J., TRUBÁK, I. Laparoskopické výkony a anestezie. In Refluxní choroba jícnu. Praha: Grada, 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-247-0431- 5.
  Detail

  ŠEVČÍK, P., VOMELA, J. Respirační insuficience. In Intenzivní medicína. Praha: Galen, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-7262-203- X.
  Detail

  VOMELA, J. Zdravotní péče : základy pro studenty oboru biomedicínského inženýrství. Díl I. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2344- 7.
  Detail

  VÁLEK, V., HROBAŘ, P., NEBESKÝ, T., NEUBAUER, J., VOMELA, J., KALA, Z., KYSELA, P. Podmínka úspěchu diagnostiky a minimálně invazivní perkutánní léčby akutní pankreatitidy - těsná spolupráce chirurga a radiologa. In Ročenka invazivní medicíny. Praha: Galén, 2004. s. 224 ( s.)ISBN: 80-7262-227- 7.
  Detail

 • 2002

  VOMELA, J. Chirurgie periferního neurovegetativního systému. Chirurgie periferního neurovegetativního systému. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. ISBN: 80-247-0317- 3.
  Detail

  VOMELA, J. Klatskinův nádor - současný stav diagnostiky a léčby ve FN Brno. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2002, roč. 56, č. 4, s. 135 ( s.)ISSN: 1213- 323X.
  Detail

 • 2001

  VOMELA, J. Diagnostika, léčba a sledování nemocných s intersticiálními plicními procesy (IPP). In Zborník abstrakt slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Nitra, SR: 2001. s. 21 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.