doc. RNDr.

Jindřich Klapka

CSc.

FSI, ÚAI OAI – docent

+420 54114 3331
klapka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Výuka

Garantované předměty

9OMAOptimalizace a matematické aspekty řízení procesů
Česky, letní, FSI, ÚAI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021