doc. RNDr.

Jindřich Klapka

CSc.

FSI, ÚAI OAI – docent

+420 54114 3331
klapka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Projekty

  • 2006

    GA101/06/0920, Vývoj a využití řídících algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav jako nástroje pro snižování cen energií a zlapšování životního prostředí, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
    Detail