doc. Ing.

Jaroslav Zendulka

CSc.

FIT, UIFS – docent

+420 54114 1241
zendulka@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Projekty

 • 2020

  Metody AI pro zabezpečení kybernetického prostoru a řídicí systémy, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  VI20172020068, Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Metody zpracování a vizualizace dat nanopórové sekvenace pro účely metagenomiky, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Pokročilé metody pro rychlou identifikaci a vizualizaci metagenomických dat, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Inovace praktické výuky předmětu Získávání znalostí z databází, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Intermediální databáze a aplikace s webovým rozhraním s interaktivním přístupem uživatele a ověření aplikace audiovizuálního vnímání ve vzdělání architektů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  TA01010858, Systém pro zvýšení bezpečnosti v prostředí Internetu analýzou šíření škodlivého kódu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Mezinárodní mobilita AP na VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Mezinárodní spolupráce VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  VG20102015006, Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, zahájení: 01.10.2010, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Central and East European Conference on Software Engineering Techniques, zahájení: 01.10.2008, ukončení: 31.01.2009
  Detail

 • 2007

  Příprava a analýza databází multimediálních a složitě strukturovaných dat, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Modelování architektur založených na službách, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  Bioinformatika a získávání znalostí z biologických dat, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  GA102/05/0723, Rámec pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Specializovaná laboratoř pro výuku počítačových sítí a distribuovaných systémů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  1ET409980417, Výzkum a implementace metod znalostního managementu pro vývoj a údržbu software., zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA408/04/1370, Projekt výzkumu interaktivních médií, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Inovace předmětu Získávání znalostí z databází, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  Získávání znalostí pro podobnostní vyhledávání v multimediálních datech, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 11.12.2002
  Detail

 • 2000

  Získávání znalostí z databází a jejich reprezentace, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1999

  MSM 262200012, Výzkum informačních a řídicích systémů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1996

  Design of Parallel Textbases, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1998
  Detail

  Vybudování multimediální výukové laboratoře pro výuku v kursech pro inženýry a doktorandy, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail

 • 1995

  GA102/95/1334, Vývoj flexibilních číslicových architektur, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1994

  Paralelní výpočty a architektury, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1995
  Detail

  Síť pro rozvoj pokročilého vzdělávání v informatice, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1995
  Detail

 • 1993

  Projekt a prototyp informačního systému pro studijní a pracovně profesní poradenství na VŠ, zahájení: 01.01.1993, ukončení: 31.12.1993
  Detail

 • 1992

  Projekt pokročilého vzdělávání v informatice, zahájení: 01.01.1992, ukončení: 31.12.1993
  Detail