Ing.

Jaroslav Kubíček

FSI, ÚST OTSPÚ – odborný asistent

+420 54114 2506
kubicek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaroslav Kubíček

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1976, SPŠ slévárenská
 • 1981, Ing., Fakulta strojní VUT Brno, obor slévárenství

Přehled zaměstnání

 • 1981-1983, zkušební technik, Šmeralovy závody v Brně
 • 1983- 1986, vývojový pracovník, Šmeralovy závody v Brně
 • 1986- dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno .

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost, vedení cvičení, DP a BP :
 • Svařování, tepelné dělení
 • Renovace
 • Pájení kovů a keramiky
 • Žárové nástřiky
 • Povrchové úpravy
 • Lepení a tmelení

Vědeckovýzkumná činnost

 • chování povlaků žárových nástřiků a kovových materiálů při kryogenních teplotách
 • povlaky dentálních implantátů
 • Svařitelnost materiálů

Akademické stáže v zahraničí

 • 1992, Technická Univerzita Rijeka, Chorvatsko, hostující pedagog

Mimouniverzitní aktivity

 • 1997 - 2010, předseda skupiny pro žárové nástřiky při České svářečské společnosti
 • 2001 - 2010, člen výboru České svářeské společnosti
 • 2005 - dosud, vedoucí ATB 2 (autorizované školící středisko pro výuku vyššího svářečského personálu IWE/T/S Mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a specialistů, ETSS,  ETS Evropských specialistů a praktiků pro žárové nástřky) při CWS - ANB Praha
 • předseda komise pro EAS a EAB (Evropský specilaista a praktik pro lepení) při SVV Praha
 • 2001 - diplom Evropského svářečského inženýra EWE/CZ 01041
 • 2002 - diplom Evropského specialisty pro žárové nástřiky ETSS/CZ 02002
 • 2003 - diplom Evropského svářečského inspektora- inženýra EWI-E/CZ 03012
 • 2007 - diplom IWE Mezinárodní svářečský inženýr  EWI/CZ 07023

Projekty

 • Kocman,K.:Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií . MSM 262100003
 • Klastr přesného strojírenství Vysočina (2006)