Ing.

Jaroslav Kubíček

FSI, ÚST OTSPÚ – odborný asistent

+420 54114 2506
kubicek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaroslav Kubíček

Publikace

 • 2018

  KUBÍČEK, J.; HANÁČKOVÁ, P. HYBRIDNÍ SPOJOVÁNÍ. In Zborník prednášok z konferencie Kvalita vo zváraní 2018. VÚZ, Račianska 71, 832 59 Bratislava 3: Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, 2018. s. 4-12. ISBN: 9788088734819.
  Detail

 • 2017

  ŠMAK, M.; KUBÍČEK, J.; BAJER, M. Welded joints between high-strength and normal-strength steels. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, 2017, roč. 170, č. 9, s. 693-704. ISSN: 0965-0911.
  Detail | WWW

  KUBÍČEK, J. Chováni korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 v podmínkách úpraven pitné vody. In Kvalita vo zváraní 2017. Bratislava SR: Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, 2017. s. 45-53. ISBN: 9788088734789.
  Detail

 • 2016

  KUBÍČEK, J.; ŠMAK, M.; PODANÝ, K.; MRŇA, L. Welded joint of high-strength steels Weldox 700 and common grade steel S 355. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1398-1401. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2014

  DANĚK, L.; KUBÍČEK, J.; VANĚK, M.; RICHTER, T. Návrh heterogenního svaru pro rotor parní turbíny. In Brno: 2014. s. 1-4.
  Detail

  DANĚK, L.; KUBÍČEK, J.; PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M. Problematika svařování žáropevných ocelí pro energetická zaříení. In Požadavky na technická i technologická zařízení a konstrukce výrobků i jejich konstrukční materiály. 1. TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, 2014. s. 89-95. ISBN: 978-80-87102-10- 7.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2014. Slévárenství, 2014, roč. LXII, č. 11- 12, s. 443-444. ISSN: 0037-6825.
  Detail

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti. In Konference Alternativní zdroje energie 2014. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 119-128. ISBN: 978-80-02-02546- 7.
  Detail

 • 2012

  KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; MRŇA, L. Vliv povlaků žárových nástřiků a úprav povrchu na absorpci slunečního záření. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 113-116. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Manufacturing of solar absorber by unconventional methods. In Metal 2012. 1. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J. Role ochranné atmosféry při laserovém svařování. Zváranie - Svařování, 2012, roč. 60, č. 9-10/ 2011, s. 201-205. ISSN: 0044- 5525.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; MIKMEKOVÁ, Š. Svařování austenitických a duplexních ocelí Yb- YAG vláknovým laserem. In Zborník z XXXIX. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011. 1. 2012. s. 60-66. ISBN: 978-80-89296-14- 9.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L. Svařování feritické oceli plazmovým paprskem. In Zborník z XXXIX. mezinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011. Slovenská zváračská spoločnosť. Bratislava: Slovenská zváračské spoločnost, 2012. s. 12-13. ISBN: 978-80-89296-14- 9.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M. - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava. In 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012. první. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2012. s. 72-82. ISBN: 978-80-89296-15- 6.
  Detail

 • 2011

  KUBÍČEK, J. Vysokopevnostní oceli a jejich technologické zpracování. In Odborná konference s mezinárodní účastí Technologické fórum 2011 Kouty. ČVUT Praha. 2011. s. 132-140. ISBN: 978-80-01-04852- 8.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; HÁLA, M.; MRŇA, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; DANĚK, L. Plazmové svařování a řezání vysokopevnostních ocelí. In Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. 1. Ostrava: Český svářečský ústav a Vysoká škola báňská, 2011. s. 209-216. ISBN: 978-80-248-2473- 4.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; JANÍK, M.; MIKMEKOVÁ, Š.; MIKMEKOVÁ, E. Svařování duplexní oceli Yb- YAG vláknovým laserem. In Technologické fórum 2011. 1. Praha: ČVUT, 2011. s. 147-153. ISBN: 978-80-01-04852- 8.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Nové směry ve spojování materiálů svařováním Friction Stir Welding. In Nové přístupy a alikace EU směrnic. Brno: TDS Brno, 2011. s. 150-154. ISBN: 978-80-87102-05- 3.
  Detail

 • 2010

  MRŇA, L.; ČÍP, T.; KUBÍČEK, J. Svařování vysokopevnostních ocelí laserem. In Technologické fórum 2010. 1. Praha: ČVUT, 2010. s. 158-164. ISBN: 978-80-01-04586- 2.
  Detail

  ZÁŠKODA, D.; KUBÍČEK, J. Svařování žáropevných ocelí typu CrMoNiV plazmou. In Technologické fórum 2010. Praha: ČVUT Praha, 2010. s. 150-156. ISBN: 978-80-01-04586- 2.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; ČÍP, T. Vliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru pevnostní oceli DOMEX 420MC při laserovém svařování. In Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování (13.ročník odborného semináře). Ostrava: Český svářečaský ústav s.r.o. Ostrava, 2010. s. 167-174. ISBN: 978-80-248-2304- 1.
  Detail

 • 2009

  KUBÍČEK, J. Žárové nástřiky pro povrchové úpravy stavebních a strojních konstrukcí. In Technická konference Hustopeče 2009. Brno: TDS Brno - SMS.s.r.o., 2009. s. 105-112. ISBN: 978-80-87102-04- 6.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L. Svařování laserem v podmínkách současné technické praxe. In moderní výrobní technologie pro 21 století. Brno: Cern, s.r.o. Brno, 2009. s. 141-145. ISBN: 978-80-214-3914- 6.
  Detail

 • 2008

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L. Laserové technologie pro provádění výrobků. In Technická konference Hrotovice 2008. Brno: Pressly s.r.o. Brno, 2008. s. 149-156. ISBN: 978-80-87102-00- 8.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Přehled metod a technologií navařování. 2008.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; HYKEL, J.; MRŇA, L. Svařování laserem v podmínkách současné technické praxe. In Nové meteriály, technologie a zařízení ve svařování. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, ČSÚ, 2008. s. 75-85. ISBN: 978-80-248-1825- 2.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Ohlédnutí za veletržním rokem 2008. 2008.
  Detail

 • 2007

  KLAKURKOVÁ, L.; DOLEŽAL, P.; KUBÍČEK, J. The optimization of laser cutting parameters with respect to quality and heat affected cutting area. 2007, roč. 2007, č. 321, s. 55-60.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L. Nové směry ve spojování materiálů svařováním a pájením v technické praxi. In Technické, bezpečnostní,kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem. 1. Hrotovice: TDS Brno SMS, 2007. s. 124 ( s.)ISBN: 80-903386-8- 2.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Opravy odlitků za studena technologií METALOCK. 2007, roč. 55, č. 1, s. 35 ( s.)
  Detail

  KUBÍČEK, J. Využití normy ČSN EN 1011- 3 pro svařování a opravy odlitků vysokolegovaných ocelí. 2007, roč. 55, č. 1, s. 6 ( s.)
  Detail

  KUBÍČEK, J.; HLOUŠEK, J.; MARTINEC, J. Svařování vysokopevnostních ocelí drátovými elektrodami ESAB. In XXVIII. Dny svařovací techniky. 1. Vamberk: Dům techniky Pardubice, 2007. s. 119 ( s.)ISBN: 80-02-01924- 5.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Využití tmelů pro opravy odlitků. 2007, roč. 55, č. 1, s. 22 ( s.)
  Detail

 • 2006

  KUBÍČEK, J. Metody žárových nástřiků a materiály povlaků používané při výrobě bezpečných výrobků. In Technická konference 2006. 1. Hrotovice: TDS Brno SMS, 2006. s. 129 ( s.)ISBN: 80-903386-5- 8.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Povrchové úpravy odlitků na veletrhu FINTECH. Slévárenství, 2006, roč. 2006, č. 7- 8, s. 296 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Technologie II, část svařování. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

 • 2005

  KUBÍČEK, J.; HERMAN, P. Využití plněných drátů při svařování v dopravě. In Svařování v železniční dopravě 2005. 1. Česká třebová: 2005. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7194-740- 7.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; KOVÁŘ, J.; MARTINEC, J. Navařování pod tavidlem vysokolegovanými plněnými elektrodami. In XXVII Dny svařovací techniky 2005. 1. Vamberk: 2005. s. 197 ( s.)ISBN: 80-02-01726- 9.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Úvodní slovo ČASOPISU SLÉVÁRENSTVÍ. Slévárenství, 2005, roč. LIII, č. 10, s. 439 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci procesu svařování. In Technická konference- Automatizace a robotizace svářečských prací, aktuální problematika svařování a souvisejících procesů. 1. Hustopeče: 2005. s. 13 ( s.)ISBN: 80-903386-2- 3.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Povlaky žárových nástřiků na odlitcích. Slévárenství, 2005, roč. LIII, č. 10, s. 445 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2004

  KUBÍČEK, J.; HÁLA, M.; TUČEK, L. Chování povlaků žárových nástřiků při kryogenních teplotách. In Vrstvy a povlaky 2004. Rožnov pod Radhoštěm: DIGITAL GRAPHIC, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-968337-8- 2.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; KOVÁŘ, J.; MARTINEC, J. Navařování rozměrných válců vysokolegovanou ocelí pod tavidlem. In Legislativní a technické podmínky svařování a souvisejících procesů po vstupu do EU. 1. Brno: VUT FSI Brno, 2004. s. 124 ( s.)
  Detail

  KUBÍČEK, J.; HÁLA, M. Ověření vlastností materiálů vystavených kryogenním teplotám. 1. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L. Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám. Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám. 1. FSI VUT v Brně: -, 2003. s. 1-21.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Využití ztavovaných povlaků pro renovaci. In Svářečský zpravodaj, duben 2004. 1. Praha: Česká svářečská společnost, 2003. s. 4-7.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických zařízení. In Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických a plynárenských zařízení. 1. Brno: TDS, sekce materiálů a svařování Brno, 2003. s. 83-87.
  Detail

 • 2002

  KUBÍČEK, J. Současný stav vzdělávání personálu v oblasti žárových nástřiků v České Republice. In Žárové nástřiky a renovace. 1. Praha: Česká svářečská společnost, 2002. s. 9 ( s.)
  Detail

  KUBÍČEK, J. Činnost odborné komise Žárové nástřiky. 2002, roč. 4, č. 2/ 2002, s. 18 ( s.)
  Detail

  KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; KREJČOVÁ, J. Zvyšování užitných vlastností povlaků zejména keramických za mimořádných podmínek namáhání a provozu, především povlaků vystavených kryogenním teplotám. 1. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., KUBÍČEK, J., BURŠA, J., FUIS, V., KOTEK, V., FILÍPEK, J., BUMBÁLEK, L., VLK, M., ČEPERA, M. Metodologie určování mechanických charakteristik plazmatických nástřiků korundovo- baddeleyitové keramiky EUCOR. In Inženýrská mechanika. Brno: VUT FSI Brno, 2002. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Nové technologie ve svařování. In Nástroje pro řízení a zajišťování jakosti při výrobě konstrukcí a technických zařízení. Brno: TDS Brno - sekce materiálů a svařování, 2002. s. 147 ( s.)
  Detail

 • 2001

  AMBROŽ, O.; KUBÍČEK, J.; KANDUS, B. Technologie svařování a zařízení. svařování, 1. vydání. svařování, 1. vydání. Ostrava: ZEROSS, 2001. 398 s. ISBN: 80-85771-81- 0.
  Detail

  KUBÍČEK, J., MRŇA, L. Kalení rotačních součástí laserem. In Technológia 2001. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 113 ( s.)ISBN: 80-277-1567- 0.
  Detail

  KUBÍČEK, J., AMBROŽ, O. Vzdělávání odborného personalu pro žárové nástřiky a jejich využití v oboru ocelových konstrukcí. In Technické požadavky na ocelové konstrukce. Brno: Technický dozorčí spolek Brno, 2001. s. 80 ( s.)
  Detail

  KUBÍČEK, J., ŽÁK, L. Renovace forem a nástrojů netradičními metodami. In Nástroje 2001. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001. s. 231 ( s.)ISBN: 80-7318-008- 1.
  Detail

  KUBÍČEK, J. Vzdělávání odborného personalu pro žárové nástřiky a jejich využití v oboru ocelových konstrukcí. Ocelové konstrukce, 2001, roč. 3, č. 3, s. VIII ( s.)ISSN: 1212- 7388.
  Detail

 • 1998

  AMBROŽ, O.; KUBÍČEK, J. Termické nástřiky a renovace. In Svářečská ročenka 1997- 1998. Brno: Česká svářečská společnost, 1998. s. 60 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.