doc. Mgr.

Jaroslav Hrdina

Ph.D.

FSI, ÚM OAAG – docent

+420 54114 2533
hrdina@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: doc. v oboru Aplikovaná matematika, FSI VUT v Brně
 • 2007: Ph.D. v oboru Geometrie, topologie a globální analýza, PřF MU Brno
 • 2002: Mgr. v oboru Diskrétní matematika, PřF MU Brno

Přehled zaměstnání

 • 2014 - dosud: Docent,  Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2008 - 2014: Odborný asistent,  Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2007 - 2008: Odborný pracovník, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresás, Masarykova univerzita v Brně
 • 2006 - 2008: Odborný pracovník, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Pedagogická činnost

Strojní inženýrství:

 • Matematika I, II, III, Numerické metody I, Vybrané kapitoly z matematiky
 • Aplikovaná algebra pro inženýry, Matematika pro aplikace

Matematické inženýrství:

 • Vedení BP a DP, Úvod to teorie her, Obecná algebra, Lineární algebra

Aplikovaná informatika:  Polynomiální teorie řízení

Fakulta Chemická: Matematika 1.

Fakulta Podnikatelská:Úvod to teorie her

 

Vědeckovýzkumná činnost

Matematická robotika (Geometrická mechanika)

- subreimanovská geometrie,  teorie Lieových grup a algeber,  neholonomní mechanika

- geometrické algebry (CGA, PG),  geometrická teorie řízení

Analýza obrazu

- Kvaternionová Fourierova analýza,  multinoculární  (binokulární) vidění

Teorie her - Koperativní teorie her

Akademické stáže v zahraničí

 • 2019: University of Cambridge, UK
 • 2018: University of Palermo, Italie
 • 2017 - 2018: (opakovaně, celkem 3 týdny): Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Španělsko
 • 2016: University of L Aquila, L Aqiula,Itálie
 • 2015: Norwegian University of Science and Technology, Norsko
 • 2013: New York City University, USA 
 • 2010 - 2015 (opakovaně, celkem 3 měsíce): Tallinn university of technology, Estonia
 • 2011: Artvin Coruh University, Turecko
 • 2006: University of Oklahoma, USA

Univerzitní aktivity

2017- dosud:  člen ediční rady časopisu MENDEL Journal

2012- dosud: technický editor časopisu Mathematics for Applications

2012- 2017: člen ediční rady časopisu Kvaternion

2013 - 2014: člen senátu FSI (komise pro vědu a výzkum)

Projekty

2017-2019: GA17-21360S Pokročilé řízení robotických hadů

2011- 2014:  AMathNet - síť pro transfér znalostí v aplikované matematice

2012-2013: GAČR  201/09/0981,

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

42

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

17

Citace ostatní (bez autocitací)

60

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

člen Jednoty Českých matematiků a fyziků

člen České matematické společnosti