doc. Ing. arch.

Jaroslav Drápal

CSc.

FA, UPP – docent

+420 54114 6721
Drapal@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

Publikace

 • 2019

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. 160 s. ISBN: 978-80-214-5826-0.
  Detail

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

 • 2016

  BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). Brno: VUT v Brně, 2016. 218 s. ISBN: 978-80-214-5329-6.
  Detail

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5327-2.
  Detail

 • 2015

  PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování. In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 78-80. ISBN: 978-80-248-3802-1.
  Detail

 • 1997

  DRÁPAL, J.; MOHELNÍK, L. Foundations of Architecture_ Presentation of Models. In Workshop 97. Prague: Czech Technical University Prague, 1997. s. 1339 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.