Ing.

Jaromír Láník

Ph.D.

FAST, SZK – odborný asistent

+420 54114 7494
lanik.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaromír Láník, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  HRABOVÁ, K.; HÜBLOVÁ, S.; CIKRLE, P.; LÁNÍK, J. Defektoskopie poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody. Soudní inženýrství, 2021, č. 4, s. 23-27. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2020

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O. Quality Control of the Anchoring of Steel Bridge Barriers by Non-Destructive Testing. Design for Transport Safety, 2020, roč. 6, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2313-576X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  SCHMID, P.; LÁNÍK, J.; ŽÍTT, P.; HALAŠTA, L.; ČALKOVSKÝ, P.; BARTOŠKOVÁ, M. Possibilities of evaluation of the masonry wall affected by the explosion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; TOPOLÁŘ, L.; ŠTOLLER, J.; STONIŠ, P. Experimental assessment of steel fibre reinforced concretes with different concentrations of fibres. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O. Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T. Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocelových prvků stavebních konstrukcí. TZB-info, 2018, roč. 20, č. 16, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2017

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; DVOŘÁK, P. Influence of Dispersed Reinforcement on the Physico-Mechanical Properties of the SFRC. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 75-81. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2016

  SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODATEČNĚ INSTALOVANÝCH KOTEV V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 151-160. ISBN: 978-80-214-5341- 8.
  Detail

  LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T. Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocleových prvků stavebních konstrukcí. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 352-358. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J. Kontrola realizace dodatečně osazených ocelových kotev. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 345-351. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. Diagnostické metody pro hodnocení dodatečně instalovaných kotev v železobetonových konstrukcích. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; LÁNÍK, J. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ PŘI NÁVRHU, REALIZACI A OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2015. Vysoké učení technické v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 261-272. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail | WWW

  FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

 • 2014

  TRČKA, T.; LÁNÍK, J.; MACKŮ, R. Comparing the Properties of Polypropylene Fibers Contained in Ordinary and Lightweight Concrete Using Three-Point Bending Tests with Stress Concentrator and Acoustic Emission Method. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 537-540. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. 1. Santorini: WSEAS, 2014. s. 264-269. ISBN: 978-1-61804-241- 5.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny pomocí metod efektivní trhliny a lomové práce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, roč. XIV, č. 2, s. 39-44. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  MACHAČOVÁ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Pokročilé určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2014. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3320- 0.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Determination of Crack Initiation using Illustrated Method: Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens. In JUNIORSTAV 2014. Brno, Česká Republika: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double- K model. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7). Key Engineering Materials (print). Switzerland: 2014. s. 185-188. ISBN: 978-3-03785-934- 6. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

 • 2013

  HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double- K model. Materials Structures & Micromechanics of Fracture. Brno, Česká republika: 2013. s. 66-66. ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J. Vady a poruchy průmyslové podlahy v hale výrobního závodu. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 84-91. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Iniciace trhlin v tělesech z drátkobetonu. In Modelování v mechanice 2013. Ostrava, Česká republika: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J. Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe. In Construction materials - Zborník recenozovaných vedeckých prác. Sanace betonových konstrukcí. CONSTRUMAT. Nitra, Slovenská republika: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 96-103. ISBN: 978-80-552-1031- 5. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2012

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; SCHMID, P.; NEDEVOVÁ, K.; STUDNAŘOVÁ, M.; LÁNÍK, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny díla - bytového domu (C 1424). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-115.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Comparison of Double-K Fracture Model Results of Three- point Bending Tests of Concrete with and without Polypropylene Fibres. In 10th International Conference NDT 2012 Non- Destructive testing in Engineering Practice. Brno: 2012. s. 28-35. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

 • 2011

  SCHMID, P.; LÁNÍK, J.; KEPÁK, R. Ověření požadované tahové únosnosti kotev zabudovaných v terénu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 25-27. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L. Posouzení možnosti použití ultrazvukových tloušťkoměrů pro stanovení délky ocelových kotev do betonu. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 2/ 2011, s. 28-31. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2010

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 3/ 2010, s. 25-29. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. In XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. s. 67-77. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Diagnostika kotev do betonu. Stavitel, 2010, roč. 18, č. 11/ 2010, s. 18-19. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2010. s. 147-156. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J. Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J. Využití ultrazvukové impulzní metody pro zkoušení svarových spojů. In Juniorstav 2010, Sborník anotací. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. s. 209-211. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

 • 2009

  ELIÁŠ, J.; LÁNÍK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Videosekvence pro výuku nelineární lomové mechaniky. JUNIORSTAV 2009. Brno, Česká republika: 2009. s. 216-221. ISBN: 978-80-214-3810-1.
  Detail

  ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.; MICHÁLEK, L. Monitoring chování nádrží. In Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009. 2009. Hradec Králové: ČBS Servis, 2009. s. 487-491. ISBN: 978-80-87158-20- 3.
  Detail

 • 2008

  MISÁK, P.; LÁNÍK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ČECHMÁNEK, R. The strength characteristics of ferrocement with a surface reinforcement. In Ecology and new building materials and products. Telč: Research Institute of Building Materials, JSC, 2008. s. 293-297. ISBN: 978-80-254-2029- 4.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J. Metodika zkoušení kvality připojení ocelových spřahovacích prvků ultrazvukovým defektoskopem. In 6. WORKSHOP NDT 2008. VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 18-21. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

 • 2007

  ŽÍTT, P.; LÁNÍK, J. Experimental tests of RC slabs, comparasion test of concrete and fibre- concrete. In Fibre Concrete 2007. ČVUT Praha. Praha: 2007. s. 155-161. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.