JUDr.

Jaromír Hammer

FSI, LÚ OLT

+420 54114 2193
hammer.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

JUDr. Jaromír Hammer

Publikace

  • 2013

    ŠPLÍCHAL, M.; HAMMER, J. Systém řízení provozní bezpečnosti u leteckých škol. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. 1. Žilina: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2013. s. 107-110. ISBN: 978-80-554-0665- 7.
    Detail

    ŠPLÍCHAL, M.; HAMMER, J. Safety aspect of electric powered airplane. In New Trends in Civil Aviation 2013. First. Brno: Akademické nakladateltví CERM, s.r.o. Brno, 2013. s. 96-101. ISBN: 978-80-7204-843- 4.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.