Mgr.

Jana Procházková

Ph.D.

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2551
prochazkova.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Procházková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU Brno, obor Matematika - deskriptivní geometrie
 • 2007, Ph.D, Fakultra strojního inženýrství VUT v Brně, obor - Matematické inženýrství

Pedagogická činnost

 • Počítačová geometrie a grafika 
 • Computer geometry and graphics 
 • Rekonstrukce a analýza 3D scén
 • Matematika I, II, III 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačová grafika - modelování ploch, NURBS, T-spline
 • Point clouds - algoritmy zpracování, 3D skener ATOS
 • Deskriptivní geometrie - metody zobrazování
 • Geometrické transformace

Akademické stáže v zahraničí

 • 04.06.2017 - 10.06.2017

  University of Koszalin, Polsko
  CEEPUS program

Doplňující informace:

Vědecká stáž s přednáškami 

Projekty

 • NETME LO1202 
 • FRVŠ G1/1658 (2007) - Multimediální podpory pro předmět Počítačová grafika
 • FRVŠ Ab/235 (2009) - Modernizace počítačové učebny pro podporu projektové výuky matematických předmětů
 • FRVŠ Fb/238 (2012) - Zavedení nového předmětu Geometrie a počítačová grafika
 • FRVŠ Ab/1101 (2013) - Počítačové laboratoře s podporou multi-touch technologií

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

6