Mgr.

Jana Písaříková

Ph.D.

FaVU – externí pedagog

xvpisarikovaj@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Písaříková, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  PISARIKOVA, J. Vím, že nic nevím: Performativní přednášky a výpovědi. In Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 77-87. ISBN: 978-80-244-4619- 6.
  Detail

  KOŘÍNKOVÁ, J.; KORYČÁNEK, R.; KOŽELOUHOVÁ, A.; KUBÍNOVÁ, Š.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ŠRÁMEK, J.; TABOR, J. Postavit domy nestačí Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 191 s. ISBN: 978-80-214-5301-2.
  Detail

 • 2014

  PÍSAŘÍKOVÁ, J. Between Myth and History: Black Market International 1985 - 2012. The International Journal of Arts Theory and History, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 7-17. ISSN: 2326- 9952.
  Detail

  LUNGOVÁ, B.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; VATULÍKOVÁ, A. Paměť FaVU. Sonda jednoho ročníku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 180 s. ISBN: 978-80-214-5089- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.