Mgr.

Jana Kořínková

Ph.D.

VUTIUM – ředitel

+420 54114 5350
korinkova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  KOŘÍNKOVÁ, J. „Kde jsou naše předměty, sbírky a listinné doklady, bez nichž se naše děti nemohou obejít?“ Svoz Bauerova rampa a osud konfiskovaného majetku dědiců Viktora rytíře von Bauer Rohrfelden. In Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2020. s. 82-105. ISBN: 978-80-88283-31-7.
  Detail

 • 2019

  KOŘÍNKOVÁ, J. Vánoce. Christmas 1914-1937. Vánoce. Christmas 1914-1937. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT, 2019. ISBN: 978-80-214-5758-4.
  Detail

  KOŘÍNKOVÁ, J. O domech smutku a zpomaleném času. ERA 21, 2019, č. 1, s. 15-16. ISSN: 1213-6212.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOŘÍNKOVÁ, J. Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden. mimo edici. mimo edici. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2018. 167 s. ISBN: 978-80-214-5653-2.
  Detail

  Jana Kořínková. Obydlí na míru moderního člověka. Nový dům Brno 1928. Architektúra & urbanizmus, 2018, č. 1-2, s. 147-149. ISSN: 0044-8680.
  Detail

 • 2016

  KOŘÍNKOVÁ, J. Zvláštní okolnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 79 s. ISBN: 978-80-214-5427-9.
  Detail

 • 2015

  KOŘÍNKOVÁ, J.; KORYČÁNEK, R.; KOŽELOUHOVÁ, A.; KUBÍNOVÁ, Š.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ŠRÁMEK, J.; TABOR, J. Postavit domy nestačí Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 191 s. ISBN: 978-80-214-5301-2.
  Detail

  KOŘÍNKOVÁ, J. Architektova volba. Kurátorské přístupy k výtvarnému řešení veřejných prostranství, a architektury v období po druhé světové válce. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně AL AF, 2015, roč. 1, č. 1, s. 74-88. ISSN: 0231-5793.
  Detail

  KOŘÍNKOVÁ, J. The Attempts of Non-Governmental Initiatives in the Czech Republic and Slovakia to List Public Art from the Communist Era (1948-1989). In The Limits of Heritage. The Second Heritage Forum of Central Europe. Kraków: International Cultural Centre, 2015. s. 237-256. ISBN: 978-83-63463-32- 8.
  Detail

  KOŘÍNKOVÁ, J. Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně. Zprávy památkové péče, 2015, roč. 1, č. 4, s. 322-330. ISSN: 1210-5538.
  Detail

 • 2014

  KORYČÁNEK, R.; KOŘÍNKOVÁ, J.; KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ZÁLEŠÁK, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 344 s. ISBN: 978-80-214-5092- 9.
  Detail

 • 2013

  KOŘÍNKOVÁ, J. Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013). In Archeologická základna v Mikulčicích. mimo edici. Brno: Archeologický ústav AVČR, 2013. s. 32-43. ISBN: 978-80-86023-34- 2.
  Detail

  KOŘÍNKOVÁ, J. Čtyřprocentní umění?. In Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / Aliens and Herons. A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989). mimo edici. Řevnice: Arbor vitae, 2013. s. 452-459. ISBN: 978-80-7467-039- 8.
  Detail

  ŽÁČKOVÁ, M.; KOŘÍNKOVÁ, J. Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 113-155. ISBN: 978-80-214-4838-4.
  Detail

 • 2012

  KOŘÍNKOVÁ, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Čtyři příklady pojetí výtvarné výzdoby veřejných prostranství brněnských sídlišť z období 50. – 80. let 20. století. In Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gasset, 2012. s. 130-146. ISBN: 978-80-87079-27- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.