doc. Ing.

Jana Kolářová

Ph.D.

FEKT, UBMI – docent

+420 54114 6658
kolarova@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; SEKORA, J.: Optický snímač 3band; Experimentální optický multispektrální snímač elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M.: LabView Control BioCentral; Software pro řízení biologického experimentu se současným elektrickým a elektro-optickým záznamem elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: Převodník světlo/napětí; Tříkanalový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. LF Kampus. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: Převodník 3; Tříkanálový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: SEEGA; Software pro analýzu spánkového EEG. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: ANEG; Software for annotation of heart beats ANEG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Tester měřiče EEG; Generátor pro testování EEG měřících přístrojů. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Sotware pro zpracování PPG; Sotware pro zpracování a filtraci signálu PPG. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; NAVRÁTIL, R.: Software pro optickou stimulaci; Software pro optickou stimulaci. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • RONKOVÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘOVÁ, J.: Optimalizace registrace HybGA; Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.: CARDIO database; Electrophysiology of small animal isolated hearts – electrograms and monophasic action potential database. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Převodník synchronizace; Převodník pro synchronizaci systému Biopac a EPOC EEG s prezentací stimulů. FEKT, Technická 12, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: Bunny Hunter; Software pro automatické rozměření elektrogramů z izolovaných králičích srdcí. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: QT Analyzer; Software pro detekci QT intervalu v dlouhodobých záznamech EKG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SMÍŠEK, R.; KOLÁŘOVÁ, J.: Odstranění stimulačních hrotů; Aplikace pro detekci a následné odstranění stimulačních hrotů z EKG. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.