Ing.

Jan Varmuža

FEKT, UEEN

+420 54114 6246
varmuza@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Varmuža

Publikace

 • 2019

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; GAGINYAN, S.; SUK, L. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018. 2019. s. 1-24.
  Detail

 • 2018

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. Modelling of an accident tolerant fuel design using FEMAXI6. Proceedings of the TopFuel 2018 Conference. A0086. European Nuclear Society, 2018. s. 1-9.
  Detail

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. The Influence of the Fuel Thermal Conductivity on the Core Temperatures during LOCA Accident. In Proccedings of the 2018 19 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. s. 546-550. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  HAYSAK, I.; MARTISHICHKIN, V.; PLEKAN, R.; TAKHTASIEV, O.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; HOLOMB, R. Measuring and Simulation of Dose at Irradiation by Bremsstrahlung Gamma Beam. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 508-511. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail | WWW

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O.; KRÁL, D.; FORAL, Š.; HOLOMB, R. Cadmium and Gadolinium Spectral Filters Comparison. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 518-521. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  PARASHARI, S.; MUKHERJEE, S.; MAKWANA, R.; SINGH, N.; MEHTA, M.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J. et al. Measurement of 100Mo(n, 2n)99Mo reaction cross-sections using 10-20 MeV quasi-monoenergetic neutrons. In PROCEEDINGS OF THE 2018 19TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

  MEHTA, M.; SINGH, N.; MAKWANA, R.; MUKHERJEE, S.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. et al. Neutron induced reaction cross-section for the plasma facing fusion reactor material-Tungsten isotopes. In PROCEEDINGS OF THE 2018 19TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O.; HAYSAK, I.; HOLOMB, R. New experimental research stand SVICKA neutron field analysis using neutron activation detector technique. EPJ Web of Conferences, 2018, roč. 177, č. 01004, s. 1-6. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW

 • 2017

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M. The analysis of neutron field with spectral filters. In 17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena: STEF92 Technology Ltd, 2017. s. 25-31. ISBN: 978-619-7408-06- 5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O. Neutron field characterization of new irradiation stand SVICKA using activation detector and cadmium cover. In IEP-2017 International Conference of young scientists and post- graduates. Uzgorod: FOP Sabov A.M., 2017. s. 25-26. ISBN: 978-617-7344-37- 6.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ŠŤASTNÝ, O.; ZEMAN, M. The spectrum of neutrons and its importance for nuclear power engineering. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava, Czech Republic: VSB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 632-636. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail | WWW

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; KOLEKTIV, S. UMASS LOWELL Research Reactor Irradiation Channel Analysis. In The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists. Dubna: Department Joint Institute for Nuclear Research, 2017. s. 265-269. ISBN: 978-5-9530-0416- 9.
  Detail | WWW

  VOJÁČKOVÁ, J.; KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M. Dílčí výzkumná zpráva o materiálech vhodných pro detekci neutronů. 2017. s. 1-31.
  Detail

 • 2016

  HAYSAK, I.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; MARTISHICHKIN, V.; OKUNYEV, O.; SABOLCHIY, M. In- beam Measurement of Exposure Dose on Electron Accelerators. In The scientific proceedings of the International network AgrobioNET - Biodiversity after the Chernobyl Accident. 1. Nitra, Slovensko: International network AgrobioNET, 2016. s. 110-112. ISBN: 978-80-552-1494- 8.
  Detail

  VARMUŽA, J.; VOJÁČKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M.; SVOBODA, J.; NOVOTNÝ, F. Nuclear Education Programme Development as the Response to the NPP Personnel Retirement. Warsaw: European Nuclear Society, 2016. s. 317-322.
  Detail

 • 2015

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SALAMON, D.; VARMUŽA, J. Thermal conductivity of composite UO2+ SiC fuels under irradiation. In International conference of young scientists and post-graduates - Proceedings of the conference. Užgorod, Ukrajina: Institute of Electron physics, The National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. s. 158-159. ISBN: 978-966-2668-95- 7.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; JIŘIČKOVA, J.; AGARA, S.; SRIPRISAN, S. RESEARCH REACTOR BEAM- PORT SPECTRA CHARACTERIZATION BY MULTIFOIL NEUTRON DOSIMETRY METHOD. International conference of young scientists and post-graduates - Proceeding of the cenference. Užhorod: Institute of Electron Physics.The National Academy of Science of Ukraine., 2015. s. 94-94. ISBN: 978-966-2668-95- 7.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; KRBAL, M.; SKALIČKA, J. New Approaches and Research Opportunities in a Field of Nuclear Fuel and Nuclear Power Engineering. Scientific supplement of ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, 2015, roč. 13, č. 2, s. 45-1 (45-5 s.)ISSN: 1584-2673.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; VARMUŽA, J. Distribuce elektrické energie - doplňující výukový materiál. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-50.
  Detail

 • 2014

  MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. Nuclear Espana, 2014, roč. 41, č. 356, s. 53-54. ISSN: 1137- 2885.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; KRBAL, M. Cherenkov Glow Analysis by Luminance Distribution Processing. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2014. s. 733-738. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; MATĚJKOVÁ, J. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF NANOTUBES UTILIZATION AS A NUCLEAR FUEL MATRIX ADDITIVE. In Proccedings on 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE 22). 2014. s. 354-363. ISBN: 978-0-7918-4594- 3.
  Detail

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. Influence of silicone carbide on the reactivity of nuclear fuels using cerium dioxide as a surrogate material. In Proceedings on 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE22). 2014. s. 1-10. ISBN: 978-0-7918-4594- 3.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; KRBAL, M. NEW APPROACHES AND RESEARCH OPPORTUNITIES IN A FIELD OF NUCLEAR FUEL AND NUCLEAR POWER ENGINEERING. In Proceedings on Education, Research, INnovation 2014. 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. In UP TO THE CHALLENGE - IYNC2014, July 6th - 12th 2014, Burgos, Spain: TECHNICAL TRACK PROCEEDINGS. IYNC, 2014. s. 331-332.
  Detail

 • 2013

  FORAL, Š.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012, Sborník referátů ze semináře. Praha: ČNS, 2013. s. 62-66. ISBN: 978-80-02-02439- 2.
  Detail

  VARMUŽA, J.; FORAL, Š. Zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny díky zkvalitnění výuky studentů na FEKT - VUT v Brně. In 6. VÝROČNÍ KONFERENCE O JADERNÉ ENERGETICE. 2013. s. 35-35. ISBN: 978-80-260-5428- 3.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. CONSUMPTION OF PUBLIC LIGHTING DEPENDING ON THE POSITION THE MUNICIPALITY. In Lux Europa 2013 Proceedings. 1. Warszawa: Polski Komitet Oswietleniowy SEP, 2013. s. 256-258. ISBN: 978-83-910849-6- 0.
  Detail

 • 2012

  VARMUŽA, J.; BAXANT, P. Odhad spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení. Světlo, 2012, roč. 15, č. 3, s. 57-59. ISSN: 1212- 0812.
  Detail

  VARMUŽA, J.; BAXANT, P. The Dependence of Activity and Consumption of Public Lighting on the Switching Time for the CZ. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 2. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1169-1173. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.