doc. Ing.

Jan Roupec

Ph.D.

FSI, ÚAI OPS – docent

+420 54114 3346
roupec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

Konzultace po předběžné dohodě e-mailem nebo telefonem.

Garantované předměty

VPK-KPočítačová komunikace
Česky, letní, FSI, ÚAI
VPK-APočítačová komunikace
Anglicky, letní, FSI, ÚAI
VPKPočítačová komunikace
Anglicky, letní, FSI, ÚAI
VPNPočítačové sítě a IoT
Česky, letní, FSI, ÚAI
VPN-APočítačové sítě a IoT
Anglicky, letní, FSI, ÚAI
VPN-KPočítačové sítě a IoT
Česky, letní, FSI, ÚAI
0VPVybrané kapitoly z programování
Česky, letní, FSI, ÚAI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020

Vyučované předměty

FDIBakalářský projekt (B-AIŘ)
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FSI, ÚAI
1INInformatika
Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚAI
1IN-KInformatika
Konzultace, Česky, zimní, FSI, ÚAI
VCP-AJazyky C a C++
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Anglicky, zimní, FSI, ÚAI
VCP-KJazyky C a C++
Konzultace, Česky, zimní, FSI, ÚAI
VCPJazyky C a C++
Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou, Česky, zimní, FSI, ÚAI
VOBObjektově orientované programování
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚAI
VOB-KObjektově orientované programování
Konzultace, Česky, zimní, FSI, ÚAI
VPKPočítačová komunikace
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Anglicky, letní, FSI, ÚAI
VPNPočítačové sítě a IoT
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚAI
VPN-KPočítačové sítě a IoT
Konzultace, Česky, letní, FSI, ÚAI
DPTAlgoritmizace a programovací techniky
Cvičení s počítačovou podporou, Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚAI
DPT-KAlgoritmizace a programovací techniky
Konzultace, Česky, letní, FSI, ÚAI
FEI-KSeminář k bakalářské práci (B-AIŘ)
Konzultace, Česky, letní, FSI, ÚAI
FEISeminář k bakalářské práci (B-AIŘ)
Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚAI
0VPVybrané kapitoly z programování
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FSI, ÚAI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020