Ing.

Jan Rosenberg

FP – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Rosenberg

Publikace

 • 2013

  ROSENBERG, J.; KORÁB, V. Family-owned companies: the areas of importance for rural development in the Czech Republic. Scientia& Societas, 2013, roč. IX, č. 3, s. 191-199. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  ROSENBERG, J. FAMILY AND NON-FAMILY COMPANIES: THE DISCUSSION OF RESEARCH AIMED AT THE IMPORTANCE FOR RURAL MUNICIPALITIES IN THE CZECH REPUBLIC. Švýcarsko, St. Gallen: 2013. s. 78-78. ISBN: 978-3-906541-32- 7.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J. Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 17, č. 7, s. 25-39. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  ROSENBERG, J.; ŠMAKALOVÁ, P. Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: FP, VUT Brno, 2012. s. 25-31. ISBN: 978-80-214-4632- 8.
  Detail

  HLAVSA, P.; ROSENBERG, J. KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 287-295. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

 • 2011

  ROSENBERG, J. Family business in rural area. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: VUT Brno, 2011. s. 36-42. ISBN: 978-80-214-4348- 8.
  Detail

  KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J.; BINEK, J.; GALVASOVÁ, I.; HOLEČEK, J.; SVOBODOVÁ, H.; HALÁSEK, D. Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony. 1. 1. Brno: Garep, spol. s r.o., 2011. 120 s. ISBN: 978-80-905139-0- 7.
  Detail

 • 2010

  ROSENBERG, J.; BUMBEROVÁ, V. Faktory ovlivňující podnikání na vekově v praxi. In International workshop for PhD students. Brno: VUT Brno, FP, 2010. s. 164-172. ISBN: 978-80-214-4194- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.