Ing.

Ján Poláčik

Ph.D.

FSI, EÚ OEI

+420 54114 2573
Jan.Polacik@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ján Poláčik, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J.: TeSta; Systém aktivní teplotní stabilizace pro redukci koncentrace jemných částic ve spalinách malých biomasových zdrojů. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.