Ing.

Ján Poláčik

FSI, EÚ OEI

+420 54114 2573
Jan.Polacik@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ján Poláčik

Publikace

 • 2019

  PAVLÍKOVÁ, S.; POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J. Development of the fine and ultrafine particles during the biomass combustion and possible measure of their decreasing. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharská republika: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 201-207. ISBN: 978-619-7408-98-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ADAMEC, V. Experimental Investigation of Concentration and Size Distribution of Fine Combustion Particles Emitted by Small Biomass Boiler under Various Operation Conditions. 2019.
  Detail

  SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; POLÁČIK, J.; ŠPILÁČEK, M.; VARBANOV, P. Fine combustion particles released during combustion of unit mass of beechwood. RENEWABLE ENERGY, 2019, roč. 140, č. 1, s. 390-396. ISSN: 0960-1481.
  Detail | WWW

  POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K. Částice emitované peletovým kotlem při proměnlivých provozních podmínkách. Sborník konference. Česká Aerosolová Společnost. Velké Bílovice: Česká Aerosolová Společnost, 2019. s. 40-43. ISBN: 987-80-270-6416-8.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Monitoring of released particles by heating RF polymer for conversion to carbon under inert atmosphere. In NANOCON 2018 - Conference Proceeding, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2019. TANGER Ltd., 2019. s. 714-719. ISBN: 978-80-87294-85-7.
  Detail

 • 2018

  POLÁČIK, J.; ŠNAJDÁREK, L.; ŠPILÁČEK, M.; POSPÍŠIL, J.; SITEK, T. Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere. ENERGIES, 2018, roč. 11, č. 12, s. 1-10. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠPILÁČEK, M.; POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Fine Particles Emission from Controlled Combustion of Beech Wood in Laboratory Conditions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2018, roč. 70, č. 1, s. 1945-1950. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  SCHÜLLEROVÁ, B.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K.; POSPÍŠIL, J. Influence of temperature parameters on the production of fine particle distribution during the biomass combustion. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceeding. Volume 18. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. s. 307-314. ISBN: 978-619-7408-70-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J. Experimental observation of fine particle production decrease at ignition temperature level of wood samples. 22nd ETH Conference on Combustion Generated Particles Zurich, June 19th – 21st 2018 Book of Abstracts Poster. 2018. s. 85-85.
  Detail | WWW

  POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Influence of temperature on the production and size distribution of fine particles released from beech wood samples. In XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018). MATEC Web of Conferences. 168. 2018. s. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

 • 2017

  POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. Size Distribution of Particulate Matter Emitted During Controlled Temperature Rise of Redwood Sample. TOP 2017 Proceedings of abstract. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 60-60. ISBN: 978-80-227-4731-8.
  Detail

 • 2015

  POLÁČIK, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Generování vodíku pulzní elektrolýzou. In ENERGIE Z BIOMASY XVI, Sborník příspěvků z konference. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 93-99. ISBN: 978-80-214-5286- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.